Aktualności

25.06.2021

Centrum Informacyjne rozbudowy ZUSOK gotowe

Centrum Informacyjne rozbudowy Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku jest w pełni gotowe! Ostatnie elementy wyposażenia wnętrza dotarły na Zabraniecką, a na ścianie frontowej Centrum powstał mural, który odzwierciedla instalację po rozbudowie. Centrum Informacyjne rozbudowy...
9.06.2021

Prace rozbiórkowe oraz montażowe

Prace w związku z rozbudową i modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy Zabranieckiej stale postępują. Na prefabrykowanej, żelbetowej konstrukcji zamontowane zostały chłodnie wentylatorowe, które teraz są podłączane. Równolegle trwają rozbiórki oraz przygotowanie Centrum...
26.04.2021

ZUSOK dziś i jutro

Przez ostatnich kilkanaście lat warszawski Zakład Utylizacji Stałych Odpadów Komunalnych służył mieszkańcom, zagospodarowując część odpadów komunalnych. Jego możliwości są jednak nieadekwatne do potrzeb. Przyszedł czas na rozbudowę instalacji. Film „Warszawski ZUSOK –...
20.04.2021

Doświadczenie „Ekospalarni”

Niekonwencjonalny wygląd, imitujący układ pól uprawnych i inspirowany regionalnymi barwami. Liczne nagrody i wyróżnienia, przyznane na przestrzeni kilku lat. Nie chodzi o halę widowiskową, czy nowoczesny kompleks biurowy. Wszystko to dotyczy „Ekospalarni” w Krakowie, która idealnie wpisała się...
16.04.2021

Centrum Informacyjne rozbudowy ZUSOK

Obok skomplikowanego i wieloetapowego procesu przygotowania placu budowy pod modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) naTargówku równolegle trwają prace nad koncepcją Centrum Informacyjnego, które będzie dedykowane inwestycji. Centrum Informacyjne, poświęcone rozbudowie...
12.04.2021

Kluczowe fakty na temat rozbudowy ZUSOK

Każdego roku na całym świecie pogłębia się problem związany z generowaniem coraz większej ilości odpadów. Staje się on tym bardziej istotny, że do tej pory żadnemu państwu nie udało się skutecznie zredukować ich produkcji. Jest...