Kluczowe fakty na temat rozbudowy ZUSOK

Każdego roku na całym świecie pogłębia się problem związany z generowaniem coraz większej ilości odpadów. Staje się on tym bardziej istotny, że do tej pory żadnemu państwu nie udało się skutecznie zredukować ich produkcji. Jest przeciwnie – rozwój gospodarki idzie zazwyczaj w parze ze wzrostem wytwarzanych odpadów. Dlatego też kluczowe jest wypracowanie efektywnych rozwiązań, pozwalających możliwie szybko uporać się z tym globalnym wyzwaniem.

Korzystnym i sprawdzonym rozwiązaniem są instalacje termicznego przekształcania odpadów (ITPO). Wokół tego typu inwestycji narosło wiele mitów, z którymi warto się raz na zawsze rozprawić. Zapraszamy do poznania faktów oraz korzyści, płynących z rozwoju tego typu obiektów. Za główny przykład posłuży rozbudowywany na warszawskim Targówku Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK).

Fakt 1: Rozbudowany ZUSOK będzie bezpieczny nawet dla najbliższego otoczenia

Po zakończeniu rozbudowy ZUSOK stanie się największym tego typu obiektem w Polsce. Będzie całkowicie bezpieczny dla środowiska oraz zdrowia okolicznych mieszkańców. Instalacja zostanie rozbudowana w oparciu o najlepsze dostępne technologie w standardzie BAT (ang. Best Available Technology). Te zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz narzucone inwestycji wysokie standardy środowiskowe wykluczą możliwość jakiegokolwiek negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko czy najbliższe sąsiedztwo.

Fakt 2: Przy rozbudowie ZUSOK zostaną zastosowane najlepsze dostępne technologie

Zmodernizowana instalacja wykorzystywać będzie najnowocześniejszą wersję kotłów rusztowych. Jest to najczęściej spotykana technologia wśród działających na terenie Europy Zachodniej instalacji, odzyskujących energię z odpadów. Kotły rusztowe w warszawskim ZUSOK będą funkcjonować w taki sposób, by proces odzysku energii z odpadów realizowany był w pełni kontrolowalnych warunkach termicznych. Dzięki temu ogromna większość substancji lotnych będzie rozkładana i unieszkodliwiana jeszcze przed skierowaniem ich do instalacji oczyszczania spalin. Jednocześnie wszelkie powstałe w instalacji emisje będą na bieżąco monitorowane i udostępniane odpowiednim instytucjom kontrolnym, a także całodobowo publikowane do informacji publicznej.

Fakt 3: Rozbudowa ZUSOK obniży koszty zagospodarowania odpadów, które ponoszą mieszkańcy stolicy

Z każdym rokiem narasta problem składowania coraz szybciej rosnącej ilości odpadów. I nie jest to wyzwanie, z jakim zmaga się jedynie Warszawa. Kłopot dotyczy całego globu. Te odpady, których nie da się poddać recyklingowi, wywożone są na składowiska. Nie jest to jednak optymalne rozwiązanie, bowiem transport odpadów wiąże się z dodatkowymi kosztami oraz emisją dwutlenku węgla, a składowiska są w stanie przyjąć jedynie ograniczone ilości. Nie wspominając już o tym, że śmieci tam składowane generują do atmosfery szkodliwy metan, przyspieszając proces globalnego ocieplenia. Nieustannie rosną też koszty utrzymania oraz działalności składowisk. Wzrosty te są związane m.in. z koniecznością zminimalizowania uciążliwości, jakie wysypiska wywołują zarówno względem środowiska, jak i komfortu życia okolicznych mieszkańców. Ograniczenia wymusza również ustawodawstwo – zarówno to polskie, jak i unijne. To wszystko powoduje, że w naszym kraju narasta kolejny problem, czyli nielegalne wysypiska, które są realnym zagrożeniem dla lokalnych ekosystemów.

Coraz częściej zauważa się potrzebę wdrażania efektywniejszych oraz bardziej przyjaznych środowisku metod redukcji odpadów. Tu z pomocą przychodzą instalacje termicznego przekształcania odpadów. Rozbudowany ZUSOK dysponować będzie trzema niezależnymi liniami technologicznymi, których łączna wydajność wyniesie ponad 300 tys. ton odpadów rocznie. To ponad 40 proc. wszystkich odpadów, jakie powstają w Warszawie! Dzięki funkcjonującej instalacji odpady zostaną przekształcone w prąd i ciepło, które trafią do kilkunastu tysięcy gospodarstw domowych w Warszawie. Stanie się to rzecz jasna z korzyścią dla portfeli mieszkańców stolicy, ponieważ rozbudowa ZUSOK wpłynie pozytywnie na ogólną stabilizację cen wywozu odpadów. Wynika to nie tylko z faktu ograniczenia kosztów związanych z transportem i zaleganiem odpadów, ale także z tego, że wykorzystywana w ITPO technologia jest obecnie najtańszym i najefektywniejszym sposobem utylizacji.