NOWY PRZETARG NA ROZBUDOWĘ ZUSOK

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania rozpoczyna nową procedurę przetargową mającą wyłonić generalnego wykonawcę rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych.

Nowa procedura przetargowa zmienia warunki dla przyszłego wykonawcy, konsekwencją czego powinien być wpływ większej liczby ofert niż w poprzednim postępowaniu. Bez zmian pozostają założenia projektowe.

Inwestycja rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy jest odpowiedzią na konieczność wdrożenia nowoczesnego i efektywnego systemu gospodarki odpadami. Dzięki jej realizacji możliwe będzie ograniczenie składowania odpadów oraz dostosowanie odpowiednich instalacji do potrzeb aglomeracji warszawskiej.

Obiekt o wydajności ponad 305 tys. ton będzie mógł przekształcać w  prąd i ciepło zmieszane odpady komunalne nienadające się do recyklingu odbierane od mieszkańców i wytwarzać energię odpowiadającą zapotrzebowaniu kilkunastu tysięcy gospodarstw domowych. Instalacja będzie wyposażona w bezpieczną, rusztową technologię spalania, stosowaną w większości tego typu obiektów w Europie. ZUSOK będzie posiadał m.in. zielone dachy wspomagające retencję wód opadowych, korzystnie wpływające na otoczenie inwestycji.

Przetarg w trybie nieograniczonym przewidywany jest w formule „projektuj i buduj”. Termin składania ofert mija 27 lutego 2020 r.