PO ORZECZENIU KIO MOŻLIWY WYBÓR WYKONAWCY

Trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie generalnego wykonawcy modernizacji i rozbudowy warszawskiego Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych.  Po ostatnim orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej możliwy jest wybór najkorzystniejszej oferty.

Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy złożonych w postępowaniu dokumentów. Oferta  chińskiego wykonawcy Shanghai Electric Power Construction Co., Ltd  (SEPC) została zaskarżona do Krajowej Izby Odwoławczej. Konsorcjum firm: CNIM S.A. (lider), CNIM Poznań sp. z o.o. (członek), PORR S.A. (członek) oraz konsorcjum firm: Astaldi S.p.A (lider), TM.E. S.p.A. Termomeccanica Ecologia (członek), Atzwanger S.p.A. (członek) wskazywało, że oferta SEPC  zawiera rażąco niską cenę oraz nie spełnia wymogów dokumentacji przetargowej ze względu na wysoką efektywność energetyczną zaoferowanej przez chińczyków turbiny.  Zdaniem odwołujących się, turbiny o takich parametrach nie da się wyprodukować.  Tymczasem Krajowa Izba Odwoławcza w toku postępowania dowodowego, orzekła, że oferta SEPC jest przygotowana prawidłowo i zawiera wiarygodną wycenę. Na podstawie specjalistycznych opinii technicznych wykazano, że turbiny które zaoferował SEPC są możliwe do wyprodukowania. Urządzenia o podobnej efektywności wykorzystywane są już w Europie.

MPO może dalej prowadzić procedurę oceny ofert. Następnym krokiem będzie publikacja wyboru Wykonawcy.