Potrzebujemy kolejnych Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów

Z roku na rok produkcja odpadów wzrasta i niestety dotyczy to również naszego kraju. Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, w 2019 roku przeciętny Kowalski wytworzył średnio 332 kg odpadów komunalnych. To o 7 kg więcej niż rok wcześniej. Aż 10,8 mln ton, czyli 84,5 proc. wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych, odebrano właśnie z gospodarstw domowych. 43 proc. odpadów skierowano na składowiska, a do recyklingu – zaledwie 25 proc.

Jak alarmują zarówno polscy jak i światowi eksperci, problem rosnącej ilości śmieci będzie niestety z każdym rokiem narastał. Dlatego tak ważne jest, by stworzyć jak najefektywniejszy i najbardziej przyjazny środowisku system gospodarki odpadami. W tym kontekście niezwykle istotny jest zarówno prawidłowy recykling, jak i umożliwienie właściwego przekształcania tych odpadów, które recyklingowi poddane być nie mogą. I tu na pomoc przychodzą ITPO, czyli Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów.

Potrzebujemy więcej instalacji

Według szacunków Ministerstwa Klimatu i Środowiska obecny potencjał spalarni odpadów komunalnych w Polsce wynosi 1,13 mln ton. Natomiast brakujące moce przerobowe w 2034 roku wynosić mogą aż 3 mln ton. Jeśli uda się zaspokoić te potrzeby, do polskich spalarni będzie mogło być dostarczanych nawet 25 proc. wszystkich odpadów komunalnych. Dane te wskazują więc jednoznacznie na bezwzględną potrzebę znacznego rozbudowania potencjału istniejących w Polsce instalacji.

Obecnie w Polsce działa 8 dużych Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Oprócz ZUSOK na warszawskim Targówku, podobne obiekty istnieją też w Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, Szczecinie, Białymstoku, Rzeszowie oraz w Koninie. W najbliższych latach podobne inwestycje zrealizowane będą także w Gdańsku oraz w Olsztynie. Najwyższą wydajnością pochwalić się mogą instalacje w Krakowie (245 tys. ton/rok), w Poznaniu (210 tys. ton/rok) oraz w Bydgoszczy (180 tys. ton/rok). Natomiast Warszawski ZUSOK, po planowanej rozbudowie, będzie dysponował trzema niezależnymi liniami technologicznymi, których łączna przepustowość wyniesie ponad 300 tys. ton odpadów rocznie, czyniąc z zakładu na Targówku największą tego typu instalację w Polsce.

Powstające w Polsce ITPO są coraz nowocześniejsze i charakteryzują się wyższą wydajnością. Mimo to potencjał inwestycyjny nadal wydaje się być w naszym kraju niewykorzystany.

Nie tylko utylizacja odpadów

Należy także pamiętać, że Instalacje Termicznego Przekształcania Odpadów, takie jak warszawski ZUSOK, niosą za sobą szereg dodatkowych korzyści dla okolicznych mieszkańców. Poza zagospodarowaniem odpadów nienadających się do recyklingu, tego typu obiekty są też istotnym źródłem ciepła i energii. Przykładowo, stołeczny ZUSOK po rozbudowie i modernizacji będzie wytwarzał energię w kogeneracji, z czego bezpośrednie korzyści odniosą mieszkańcy aż kilkunastu tysięcy gospodarstw domowych. Przychody ze sprzedaży energii wytworzonej w nowoczesnej Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów wpływają też pozytywnie na stabilizację cen ich zagospodarowania. Co istotne, ITPO w Polsce są wyjątkowo nisko-emisyjne – a więc całkowicie bezpieczne dla okolicznych mieszkańców oraz środowiska.