Prace rozbiórkowe oraz montażowe

Prace w związku z rozbudową i modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy Zabranieckiej stale postępują. Na prefabrykowanej, żelbetowej konstrukcji zamontowane zostały chłodnie wentylatorowe, które teraz są podłączane. Równolegle trwają rozbiórki oraz przygotowanie Centrum Informacyjnego inwestycji.

Toczące się przy ul. Zabranieckiej prace przygotowawcze i rozbiórkowe są finalnym etapem przed rozpoczęciem właściwej rozbudowy instalacji. Ze względu na skalę przedsięwzięcia skrupulatne przygotowanie placu budowy jest zadaniem bardzo istotnym.

Zakończył się montaż prefabrykowanej żelbetowej konstrukcji wsporczej pod chłodnie wentylatorowe, która składa się z 8 masywnych słupów (o wadze ponad 9 ton każdy). Następnie chłodnie zostały tam przeniesione z obecnego ZUSOKU, a w ciągu najbliższych dni dojdzie do ich finalnego podłączenia mechanicznego i elektrycznego w nowej lokalizacji.

Sukcesywne postępy widać również przy pracach rozbiórkowych dawnej sortowni, w której miejscu pojawi się nowa – w pełni zautomatyzowana.

Do tej pory zorganizowano również i uruchomiono drogi dojazdowe na teren budowy.

Trwają także ostatnie przygotowania w związku z powstaniem Centrum Informacyjnego, które będzie źródłem wiedzy na temat inwestycji na wszystkich etapach rozbudowy instalacji. Poza dostarczaniem aktualności z placu budowy Centrum Informacyjne stanie się również punktem edukacji ekologicznej, który będzie otwarty dla mieszkańców (także tych najmłodszych) i dziennikarzy.