PRZETARG UNIEWAŻNIONY

Przetarg na wykonawcę rozbudowy i modernizacji warszawskiego Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych został unieważniony.

W dniu 8 maja 2019 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie unieważniło postępowanie ze względu na brak ofert niepodlegających wykluczeniu. W ramach przetargu złożono 3 oferty. Oferta włoskiego konsorcjum, którego liderem była firma Astaldi, została odrzucona, ponieważ Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą wraz z wadium. Na tej podstawie odrzucono także ofertę konsorcjum ze spółką CNIM, jako liderem. Na mocy orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej uznano natomiast za odrzuconą ofertę Shanghai Electric Power Constuction.