PYTANIA O ZUSOK

Czy wokół zakładu będzie czuć nieprzyjemny zapach i  słychać uciążliwy hałas?

Zakład nie będzie źródłem nieprzyjemnych zapachów. Odpady rozładowywane będą w zamkniętej hali rozładunku. Stamtąd trafią bezpośrednio do bunkra. Specjalny system podciśnienia zapobiegać będzie wydostawaniu się zapachów na zewnątrz instalacji.. Powietrze z wnętrza hali i bunkra kierowane będzie jako powietrze pierwotne do komór spalania.

Instalacja nie będzie emitować nadmiernego hałasu. Wszystkie urządzenia pracować będą w wyizolowanych pomieszczeniach. Podobnie jak dziś, dźwięki związane z pracą zakładu są właściwie niesłyszalne dla otoczenia i mieszkańców.