RADA SPOŁECZNA Z WIZYTĄ W POZNANIU

Budowa, funkcjonowanie i doświadczenia z eksploatacji instalacji do odzysku energii z odpadów – to główne tematy wyjazdu studyjnego Rady Społecznej do poznańskiej spalarni.

Wyjazdowe posiedzenia Rady Społecznej zorganizowano w dniach 4-5 kwietnia 2019 roku. Pierwszy dzień poświęcony był zagadnieniom związanym z wdrażaniem projektu, budową instalacji i działaniami informacyjnymi towarzyszącymi inwestycji. Uczestnicy wyjazdu spotkali się z przedstawicielami Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania, w tym pracownikami Jednostki Realizującej Projekt budowy poznańskiej spalarni odpadów. Plan drugiego dnia obejmował zwiedzanie obiektu i spotkanie z operatorem instalacji, firmą SUEZ, dedykowane kwestiom technologicznym, oddziaływaniu na otoczenie oraz doświadczeniom z pierwszych lat eksploatacji.

Poznańska instalacja do odzysku energii z odpadów funkcjonuje od 2016 roku. Rocznie przekształca w prąd i ciepło ok. 210 tys. ton odpadów. System oczyszczania spalin pozwala na osiągnięcie parametrów znacznie korzystniejszych dla środowiska niż dopuszczalne normy, co potwierdzają kontrole przeprowadzone m.in. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska czy Najwyższą Izbę Kontroli. System podciśnienia zapobiega natomiast przedostawaniu się zapachów na zewnątrz instalacji. Funkcjonowanie spalarni jest stale monitorowane a wyniki dostępne dla mieszkańców m.in. na stronie internetowej.