Rozbudowa i modernizacja ZUSOK – wykonawca prac wybrany

Coraz bliżej do rozpoczęcia rozbudowany ZUSOK, obiektu o strategicznym znaczeniu dla mieszkańców i całego stołecznego systemu gospodarki odpadami. Rozstrzygnięty został przetarg na wybór generalnego wykonawcy – konsorcjum POSCO.

W sierpniu 2019 roku ruszyło drugie postępowanie przetargowe w związku z modernizacją i rozbudową Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Otwarcie ofert miało miejsce pod koniec lutego br. Finalnie wpłynęły dwie oferty, co pozwoliło rozpocząć procedurę ich oceny.

W maju Komisja Przetargowa odrzuciła ofertę Konsorcjum firm: Zerman/Remak z powodu wadliwie wniesionego wadium. 20 października ogłoszony został wybór generalnego wykonawcy – firma POSCO z Korei Południowej. Nie wpłynęło też żadne odwołanie od tej decyzji.

Podpisanie umowy z wykonawcą odbędzie się w listopadzie br. – trwają obecnie przygotowania i uzgodnienia. Firma POSCO będzie miała 36 miesięcy na realizację inwestycji, a więc do sfinalizowania prac dojdzie wraz z końcem 2023 roku.