SPALARNIE ODPADÓW NIE SĄ ŹRÓDŁEM SMOGU

Dzięki zaawansowanym technologiom instalacje do odzysku energii z odpadów są bezpieczne dla otoczenia i powietrza, którym oddychamy. Potwierdzają to najnowsze wyniki badań przeprowadzone w poznańskim obiekcie.

Poznańska spalarnia została skontrolowana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Kontrola zakończyła się 8 lutego. Wyniki jednoznacznie wskazują, że zakład nie przyczynia się do pogorszenia powietrza w stolicy Wielkopolski.  Raport nie wykazał przekroczeń emisji szkodliwych substancji. Wręcz przeciwnie – dopuszczalna łączna emisja PM10 i PM2,5 to zaledwie 3 proc. dopuszczalnego limitu dla tego typu instalacji. Dla porównania, standardem dla konwencjonalnych dużych elektrociepłowni opalanych węglem, emisja pyłów jest określona na poziomie 1. 530,00 Mg/rocznie – 100 krotnie więcej niż emisja z poznańskiego obiektu.

Więcej informacji pod linkami

http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,24475772,jak-spalarnia-smieci-ma-sie-do-smogu-w-poznaniu-wyniki-kontroli.html

http://www.poznan.pl/mim/info/news/poznanska-spalarnia-nie-wplywa-na-jakosc-powietrza-pokazuja-to-wyniki-kontroli,129190.html