Centrum Informacyjne rozbudowy ZUSOK gotowe

Centrum Informacyjne rozbudowy Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku jest w pełni gotowe! Ostatnie elementy wyposażenia wnętrza dotarły na Zabraniecką, a na ścianie frontowej Centrum powstał mural, który odzwierciedla instalację po rozbudowie.

Centrum Informacyjne rozbudowy ZUSOK będzie miejscem niezwykle istotnym w całym okresie realizacji inwestycji. CI powstało bowiem z myślą o rzetelnym i bieżącym informowaniu mieszkańców na temat postępów kolejnych etapów rozbudowy instalacji. Jednak miejsce to będzie spełniać także inne role. – Przygotowujemy otwarcie Centrum Informacyjnego – miejsca edukacji ekologicznej oraz informowania o postępie prac budowalnych i inżynieryjnych w rozbudowywanej i modernizowanej instalacji – o ostatnich przygotowaniach Centrum Informacyjnego mówi Agata Majcher, rzecznik prasowy POSCO E&C, firmy realizującej inwestycję rozbudowy ZUSOK.

Centrum będzie miejscem ekoedukacji i źródłem wiedzy na temat recyklingu, segregowania odpadów oraz racjonalnego podejścia do środowiska. Organizowane wydarzenia i aktywności będą zwrócone przede wszystkim na dzieci i młodzież oraz okolicznych mieszkańców, a także dziennikarzy.

W ostatnich dniach przygotowań na frontowej ścianie Centrum Informacyjnego powstał mural, przy którym wykorzystano specjalne, ekologiczne farby. Forma i kolorystyka dzieła nawiązują do korzyści, które, dzięki rozbudowie instalacji, odczują wszyscy mieszkańcy Warszawy. Wyeksponowany został także proekologiczny charakter Zakładu po rozbudowie.