SKŁADOWANIU DZIĘKUJEMY
SKŁADOWANIU DZIĘKUJEMY

Kilkanaście, a nawet kilka kilometrów od naszego domu, zakładu pracy, szkoły czy ulubionego miejsca rekreacji rosną góry śmieci na wysypiskach. Zmodernizowany ZUSOK skutecznie ograniczy składowanie odpadów.

TWOJE ODPADY – TWOJA ENERGIA
TWOJE ODPADY – TWOJA ENERGIA

Energia uzyskana z jednego kilograma odpadów wystarczy na 2 filiżanki świeżo parzonej kawy. Podróżując metrem, tramwajem, przygotowując ulubiony posiłek czy odkręcając grzejnik w zimowy wieczór korzystasz z energii. Jej źródłem, dzięki rozbudowywanej w Warszawie instalacji termicznego przekształcania, będą wyrzucane przez Ciebie odpady.

IMPULS DLA MIASTA
IMPULS DLA MIASTA

W całej  Europie funkcjonuje  ponad 450 spalarni odpadów. Tylko w sąsiednich Niemczech jest ich około 70. W Danii w ten sposób przetwarzanych jest 65 % śmieci.  Połowę potrzebnej energii ze spalania odpadów czerpią mieszkańcy Paryża. Termiczne przekształcanie to jeden z elementów systemu gospodarki odpadami w silnych gospodarczo i rozwijających się ośrodkach miejskich.

Z MYŚLĄ O ŚRODOWISKU
Z MYŚLĄ O ŚRODOWISKU

Inwestując w nowoczesne technologie, dbamy o środowisko. Dzięki nowoczesnym technologiom, wartym kilkaset milionów złotych, nowy ZUSOK będzie przyjazny i bezpieczny dla otoczenia. Funkcjonowanie instalacji objęte zostanie stałym monitoringiem,  a wyniki przesyłane do instytucji kontrolnych i dostępne dla mieszkańców.

KONIEC Z UCIĄŻLIWYMI ZAPACHAMI
KONIEC Z UCIĄŻLIWYMI ZAPACHAMI

Po zrealizowaniu projektu, proces zagospodarowania odpadów w zakładzie w warszawskim Radiowie  zostanie zakończony.  Tym samym okoliczni mieszkańcy nie będą mieli już problemu z uciążliwymi zapachami. Odpady będą wyłącznie kierowane do segregacji i recyklingu oraz przekształcane w prąd i ciepło w nowo powstałej instalacji. Specjalne systemy podciśnienia panujące w hali rozładunkowej Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych, zapobiegać będą wydostawaniu się odorów na zewnątrz instalacji.

EKOLOGIA W PARZE Z EKONOMIĄ
EKOLOGIA W PARZE Z EKONOMIĄ

Dzięki realizacji projektu Warszawa spełni unijne wymagania w zakresie ograniczenia składowania odpadów, unikając tym samym dotkliwych kar, które wpłynęłyby negatywnie na opłaty ponoszone przez mieszkańców. Przychody ze sprzedaży energii wytworzonej w nowoczesnej instalacji termicznego przekształcania, pomniejszą koszty zagospodarowania odpadów.

DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA
DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA

Już z 35 plastikowych butelek powstaje bluza polarowa, a z około 650 aluminiowych puszek rower. Dzięki nowoczesnej linii sortowniczej odpady pochodzące z selektywnej zbiórki zostaną skierowane do recyklingu.