Edukacja w Centrum Informacyjnym rozbudowy i modernizacji ZUSOK

Centrum Informacyjne rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) na Targówku funkcjonuje jako nowocześnie wyposażony punkt edukacyjny. Jest to nie tylko przestrzeń cyklicznych warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży, ale również cenne źródło najaktualniejszych informacji na temat realizowanej inwestycji, dzięki której Warszawa zyska najefektywniejszą instalację termicznego przetwarzania odpadów komunalnych (ITPOK) w kraju.

Centrum Informacyjne rozbudowy i modernizacji ZUSOK stało się miejscem przybliżającym kolejne etapy inwestycji, ale również celem regularnych spotkań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą z warszawskich szkół oraz przedszkoli. Młodzi adepci ekologicznego podejścia do życia poznają w CI zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Uczestniczą w wykładzie i zadaniu praktycznym, które polega na właściwym przyporządkowaniu do pojemników frakcyjnych odpadów z zaimprowizowanego wysypiska.

Tytułowe „Mini wysypisko” to autorskie zajęcia edukacyjne Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie. Ich głównym celem jest kształtowanie wśród uczestników postaw ekologicznych, które będą im towarzyszyć na co dzień. Frakcje odpadów, rodzaje pojemników, sposoby utylizacji i skuteczny recykling – to tylko niektóre z tematów poruszanych podczas warsztatów. „Mini wysypisko” to również omówienie wątpliwości wokół niejednoznacznych i sprawiających trudności podczas wyrzucania odpadów.

Z uznaniem i radością obserwujemy najmłodszych warszawiaków, którzy znakomicie rozumieją i czują sens recyklingu. Chcą się troszczyć o dobro wspólne, jakim jest przyroda, planeta, a w swoich domach są liderami i strażnikami segregowania odpadów i dobrych praktyk, dzięki którym nie marnujemy zasobów, takich ja woda czy energia, a nawet żywność – mówi Agata Majcher, rzeczniczka prasowa POSCO E&C, generalnego wykonawcy inwestycji rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku.

Edukatorzy pracują nad tym, aby przybliżyć uczestnikom „Mini wysypiska” temat recyklingu i zalety odzyskiwania surowców z odpadów. Wizyta w CI jest także wyjątkową okazją, by zobaczyć pełen dźwigów plac budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów, jaką jest ZUSOK. W Centrum goście z przedszkoli i szkół mogą obejrzeć makietę inwestycji. Wiernie odwzorowuje cały zakład, jaki powstanie po zakończeniu budowy.

W tym roku CI odwiedziło kilkanaście szkół i przedszkoli, niejednokrotnie po kilka klas z jednej placówki. Łącznie to ponad 500 osób. Spotkania i kolejne zapisy są stale prowadzone. W Centrum goszczą nie tylko dzieci i młodzież, ale również mieszkańcy, studenci,, aktywiści, influencerzy oraz dziennikarze i ekipy filmowe.