Estakada zapewni dojazd do hali wyładunku – prace wykończeniowe

Sezon niekorzystnych warunków atmosferycznych wymaga odpowiedniego planowania i przygotowania podczas realizacji prac nad rozbudową i modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku. Trwają roboty inżynieryjne, mechaniczne i budowlane na różnych obiektach.

Trwają prace związane z rozbudową i modernizacją warszawskiego ZUSOK. Na poszczególnych obiektach prowadzone są równolegle roboty inżynieryjne, mechaniczne i budowlane. Projekt realizowany jest na terenie fukcjonującego zakładu, ponadto rozpoczął się sezon niekorzystnych warunków atmosferycznych, co trzeba uwzględniać w planowaniu i realizacji kolejnych etapów inwestycji.

Rozbudowany ZUSOK będzie się wyróżniał oryginalną architekturą, która wpisze się w otoczenie. Konstrukcja żelbetowa bunkra odpadów osiągnęła już wysokość 32 m. Trwa wykonanie wsporników suwnicy na wysokości 26 m oraz renowacja zachowanej ściany bunkra. Części budowli od strony zachodniej oraz wschodniej będą wystawały poza obrys zabudowy niższych kondygnacji. Skomplikowane prace na ścianie zachodniej, związane z wykonaniem przewieszenia o głębokości blisko 8 m, są aktualnie wykonywane na wysokości ponad 15 m. Takie przewieszenie zostało już wykonane na ścianie wschodniej.

Na estakadzie, która zapewni dojazd do hali wyładunku, prowadzone są prace wykończeniowe. Po dolaniu przyczółków powierzchnia jest przygotowywana pod wykonanie izolacji, kap chodnikowych, wpustów i sączków instalacji odwodnieniowej, a także instalacji przeciwoblodzeniowej – informuje kierownik budowy, Henryk Mleczko.

Zaliczono również ważny etap przy dwóch budowanych liniach termicznego przetwarzania odpadów. Wsporcza konstrukcja stalowa nowych kotłów została wykonana w 70% i osiągnęła swoją pełną wysokość 37 m. Zamontowano 20-metrowe ściany boczne pierwszego ciągu kotłów, przeprowadzono również operację montażu zbiornika wody zasilającej. Zadanie było skomplikowane ze względu na umiejscowienie i gabaryty zbiornika (długość: 12,3 m, przekrój: 3,85 m, waga: 18,2 t). Równolegle trwa montaż części ciśnieniowej kotłów oraz montaż kanałów powietrza pierwotnego i kanałów powietrza wtórnego. W hali obróbki cieplnej w miejsce docelowe została wstawiona turbina. Na poziomie 10 m wylano strop, ściany i słupy żelbetowe przekroczyły wysokość 15 m. Po zakończeniu konstrukcji żelbetowej rozpocznie się montaż dźwigarów dachowych, na których zostanie wykonany strop typu filigran. W tym samym czasie zostanie również zamontowana suwnica.