Instalacja nowych linii technologicznych

Wyznacznikiem nowej mocy Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku będą linie technologiczne K2 i K3. Po uruchomieniu będą przetwarzały ok. 260 tys. ton odpadów rocznie. Po rozbudowie, wraz z istniejącą linią K1, stołeczna instalacja przetworzy w skali roku ponad 300 tys. ton odpadów zmieszanych, jednocześnie odzyskując z nich energię cieplną i elektryczną. Stan montażu nowych linii jest zaawansowany.

Od strony ul. Zabranieckiej powstają obiekty, które będą wizytówką całej inwestycji, m.in. hala wyładunku odpadów oraz estakada z podporami. Hala wyładunku zasłoniła już ostatnią ścianę starego bunkra. Trwają prace fundamentowe. Wykonywane jest zbrojenie oraz deskowanie ścian i słupów. Rozpoczęły się roboty ziemne pod podpory estakady, a także zbrojenie i deskowanie fundamentów. Słupy pierwszej kondygnacji przekroczyły wysokość pięciu metrów, rozpoczęło się również wykonanie stropu. Dla nowego bunkra odpadów wykonano wykopy oraz instalację podposadzkową i uziemiającą.

Stan montażu nowych linii jest zaawansowany. Konstrukcja wsporcza kotłów pnie się do góry. Zainstalowaliśmy także ruszty przeznaczone do spalania odpadów. Ruszt dla każdej linii składa się z trzech elementów o wadze jednostkowej 41-46 ton. Pojedynczy ruszt waży ponad 120 ton. Na postumentach stanęły już odżużlacze, których zadaniem jest odbieranie z rusztów pozostałości spalania w postaci żużlu – informuje Tony Kang, szef polskiego oddziału POSCO E&C, generalnego wykonawcy projektu.

Od strony wschodniej prowadzone są długoterminowe prace na pięciu obiektach. W hali obróbki cieplnej trwa przygotowanie fundamentu turbozespołu (generatora i turbiny). W obrębie budynku energetycznego i hali SUW (stacja uzdatniania wody) zakończono wykopy oraz betonowanie podkładowe. Wykonano instalację uziemiającą oraz przeprowadzono inspekcję uziemienia. Trwa zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej oraz fundamentów transformatorów. Najwyższym z nowo wznoszonych budynków jest w tej chwili hala dojrzewania żużla. Trwa wykonanie ścian z betonu architektonicznego pod stropem, stropu z belkami, słupów żelbetowych w osi budynku B oraz ściany z betonu architektonicznego. W wiacie magazynowej sortowni odpadów trwa wykonanie konstrukcji żelbetowej pod konstrukcję stalową. Zbrojenie w części nadziemnej przekroczyło wysokość czternastu metrów. Sukcesywnie prowadzone są również roboty związane z ułożeniem sieci kanalizacyjnej, deszczowej i technologicznej.