Kolejne etapy rozbudowy ZUSOK

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy Zabranieckiej trwa. Każdego tygodnia na placu budowy dochodzi do rozpoczęcia nowych robót, które inicjują kolejne etapy inwestycji. W zeszłym tygodniu zakończono m.in. konfigurację podajnika taśmowego linii K1 oraz montaż wag tymczasowych do ważenia pojazdów przed i po wyładunku odpadów.

W ubiegłym tygodniu przy Zabranieckiej zakończono kolejne istotne etapy prac budowlanych. Poza finalną konfiguracją podajnika taśmowego linii K1, zamontowano również wagi tymczasowe, które uzyskały aprobatę Urzędu Dozoru Technicznego. Natomiast przygotowane w związku z ich funkcjonowaniem zaplecze zostało zaopatrzone w instalację wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną. Rozpoczęto także wykonanie pierwszych wykopów i przygotowania do położenia podkładu betonowego pod halę dojrzewania żużlu.