Montaż przenośnika taśmowego odpadów

Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku zalicza kolejne etapy realizacji. Obecnie przy Zabranieckiej trwa montaż elementów konstrukcji przenośnika taśmowego odpadów oraz demontaż urządzeń w bunkrze.

16 sierpnia rozpoczął się czterotygodniowy shut down instalacji, który jest niezbędny, aby rozbudować bunkier. Równolegle wciąż trwają prace związane z montażem przenośnika taśmowego odpadów oraz przygotowaniem wag tymczasowych.

W projekcie rozbudowy i modernizacji ZUSOK rozpoczął się drugi shut down. Instalacja termicznego przetwarzania odpadów została zatrzymana na cztery tygodnie. Trwa montaż przenośnika taśmowego odpadów oraz ruszył demontaż urządzeń w bunkrze. Prowadzimy także prace, które umożliwią dalsze rozbiórki i kontynuowanie przebudowy istniejącej hali po kompostowni na potrzeby magazynu tymczasowego odpadów. Magazyn tymczasowy będzie funkcjonował do czasu wybudowania nowej hali magazynowej oraz kotłów nr 2 i 3 – Henryk Mleczko, kierownik budowy.