Z uwagi na konieczność wdrożenia nowoczesnego i efektywnego systemu gospodarki odpadami, w tym ograniczenie składowania odpadów biodegradowalnych oraz dostosowanie odpowiednich instalacji do potrzeb aglomeracji warszawskiej, realizowany jest projekt „Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2, w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Inwestorem projektu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o. o.

ikona_o_projekcieGłówne działania inwestycyjne projektu obejmują:

  • wybudowanie dwóch linii termicznego przekształcania odpadów komunalnych, każda o wydajności rocznej 132 600 Mg;
  • wybudowanie instalacji do waloryzacji żużli wraz z odzyskiem metali żelaznych i nieżelaznych;
  • budowa nowoczesnej, automatycznej sortowni.

Projekt realizowany jest zgodnie ze standardem BAT – Najlepszej Dostępnej Techniki. W efekcie, powstanie nowoczesna instalacja do odzysku surowców i energii z odpadów.  Wykorzystywać będzie rusztową technologię spalania, stosowaną w większości tego typu instalacji w Europie. Funkcjonując 24/h na dobę, obiekt zapewni przekształcanie w energię 305 200 ton odpadów w ciągu roku oraz odzysk surowców z odpadów segregowanych.

Budowie instalacji towarzyszy kampania informacyjno-edukacyjna, dedykowana mieszkańcom Warszawy, w tym przede wszystkim społeczności dzielnic sąsiadujących z terenem budowy. Nie zabraknie różnorodnych spotkań z mieszkańcami, stoisk informacyjnych, eventów,  publikacji w mediach czy specjalnych ekolekcji prowadzonych w szkołach.