Pierwsze fundamenty

Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku trwa. Właśnie zakończył się kolejny, niezwykle istotny, etap realizacji procesu inwestycyjnego – wylewanie betonu pod przenośnik odpadów oraz komin.

Kolejny etap rozbudowy ZUSOK na Targówku został zrealizowany. Przy ul. Zabranieckiej 2 zakończyły się prace przygotowawcze oraz właściwe wylewanie betonu wokół pali tworzących pośrednie posadowienie fundamentu pod przenośnik odpadów oraz komin. W tym celu wykorzystano ponad 120 metrów sześciennych mieszanki betonowej.