Powstają kolejne konstrukcje ZUSOK

Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na warszawskim Targówku weszła w kolejną fazę. Powstały już konstrukcje kluczowych obiektów, a wykonawca realizuje zaplanowane zadania budowlane, łącząc je z logistyką technologicznej części projektu.

ZUSOK po rozbudowie i modernizacji będzie kluczowym ogniwem systemu zarządzania odpadami w stolicy. Postęp w inwestycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie obejmuje prace prowadzone w kilku obiektach.

W części usytuowanej najbliżej ulicy Zabranieckiej trwa wykonanie nowych ścian bunkra odpadów oraz renowacja ściany wspólnej z istniejącą halą kotła linii K1. W sąsiadującej z bunkrem hali rozładunku odpadów kontynuowane jest wykonanie słupów i ścian oraz technologicznych zbiorników wody: przeciwpożarowej, surowej, procesowej i na odcieki z bunkra. Trwa również przygotowanie podłoża pod posadzki – mówi Joanna Grudek, dyrektor Działu Inwestycji i Rozwoju Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie.

W hali obróbki cieplnej przeznaczonej na turbozespół (generator z turbiną do produkcji prądu) wykonano ściany i słupy konstrukcyjne do poziomu „0” i rozpoczęto deskowanie stropu. Niebawem rozpoczną się prace zbrojarskie. Z kolei w budynku energetycznym zostały wykonane ściany, słupy żelbetowe oraz płyta fundamentowa do poziomu „0” oraz strop powyżej niego. Rozpoczęło się także wykonanie ścian i słupów parteru. Na ukończeniu są również fundamenty dla dwóch transformatorów.

Równolegle trwają dostawy części ciśnieniowych kotłów dla linii K2 i K3 (czyli dwóch nowych linii przetwarzania odpadów w ZUSOK). Wykonawca oczekuje również na kolejne elementy konstrukcji wsporczej kotłów tych linii, których każdy element wykonywany jest indywidualnie według projektu.