Powstają obiekty kubaturowe i sieci techniczne

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie osiągnęła punkt zwrotny. Na ukończeniu jest większość robót żelbetowych w obrębie głównych obiektów. Trwają prace związane z montażem konstrukcji stalowej hali kotła. Równolegle prowadzone są roboty wykończeniowe wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów, w tym montaż elewacji z płyt z betonu architektonicznego oraz z blachy perforowanej, prace murarskie, tynkarskie czy wykonanie pierwszego dachu zielonego.

W hali rozładunku odpadów zakończyły się dostawy i montaż konstrukcji stalowej dachu. W zaawansowane stadium weszło wykonanie posadzki ze stabilizacją oraz dostawy i montaż płyt kanałowych pokrycia dachowego. Rozpoczęły się prace elewacyjne oraz instalacje urządzeń technicznych i technologicznych. Zakończyła się renowacja istniejącej ściany bunkra. Ku końcowi zmierzają dostawy i montaż konstrukcji, dostawy i montaż płyt kanałowych pokrycia dachowego, a także montaż szyn suwnicy. W hali kotła nowych linii K2 i K3 trwa montaż konstrukcji stalowej budynku oraz montaż pozostałej konstrukcji stalowej kotła. Na ukończeniu są prace przy ciągach kotłów linii K2 i K3, a także systemach podawania odpadów i rusztu w obrębie leja załadowczego linii 2 i leja załadowczego linii 3. Wykonano podgrzewacz powietrza pierwotnego oraz klapy powietrza i spalin. Rozpoczął się montaż urządzeń instalacji oczyszczania spalin – absorbera dla linii K2, a dla linii K3 mieszacza podwójnego, przenośników ślimakowych, pierwszej części reaktora, pojemnika recyrkulacji, systemu transportu wapna i węgla aktywnego. 

Wykończenie komina

Zrealizowano dostawę i rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej pod skraplacz w hali obróbki cieplnej, trwa również montaż turbozespołu. W budynku energetycznym kontynuowane są prace wykończeniowe, trwają roboty dachowe w obrębie konstrukcji, a także wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych. Rozpoczął się także montaż urządzeń i instalacji elektrycznych oraz elektryczno-pomiarowych. Równolegle trwają prace wykończeniowe na trzonie komina, w tym montaż ściany osłonowej i wykonanie dachu. W budynku administracyjno-socjalnym zakończono prace nad stropem żelbetowym i attykami. Rozpoczęły się roboty wykończeniowe, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej i elektryczno-pomiarowej. Po zimowej przerwie wznowiono prace mostowe na estakadzie drogowej, prowadzone są roboty izolacyjne oraz powstaje podbudowa podjazdu z kruszywa. W ramach prac wykończeniowych w hali dojrzewania żużla w ostatnią fazę weszły roboty dachowe. Półmetek osiągnęły prace elewacyjne na ścianie północnej. Od strony zachodniej trwają roboty odwodnieniowe, żelbetowe i fundamentowe.

Prace na sortownią

Dla sortowni odpadów wykonano podkłady betonowe pod ławy wewnątrz budynku, fundamenty wraz z izolacjami, ścianę żelbetową wewnętrzną do wysokości, ściany zewnętrzne żelbetowe w osiach B 3-7. Rozpoczęto również wykonywanie ścian zewnętrznych żelbetowych w osiach 2-3. Wykonano kanały technologiczne nr 1, 2 i 3, wkrótce zakończą się prace przy kanale nr 4. W ramach robót wykończeniowych rozpoczęto wykonanie konstrukcji dachowej w osiach 2-16 z konstrukcją pod świetliki. W magazynie sortowni na półmetku są roboty dachowe.

W hali stabilizacji popiołów powstały fundamenty, trwa stawianie ścian oraz układanie instalacji podposadzkowych. W powstającej portierni w ostatnią fazę weszły prace wykończeniowe – fundamentowe i żelbetowe. Zaawansowane są roboty w obrębie infrastruktury wyposażenia technicznego, w tym instalacje wodno-kanalizacyjne i system przeciwpożarowy. Rozpoczęły się także prace związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowej oraz fundamentów wag samochodowych, zagospodarowaniem terenu oraz instalacji zewnętrznych – kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej, sieci wodociągowej i przeciwpożarowej oraz zewnętrznego ciepłociągu północnego.