Powstaje estakada ZUSOK

Prace nad rozbudową i modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych postępują. W najbliższych tygodniach położona zostanie nawierzchnia estakady, która umożliwi pojazdom bezpylnym Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie transport odpadów do bunkra.

Kończy się kolejny etap prac nad trasą, którą warszawskie odpady zmieszane „pokonają” od momentu ich dostarczenia na ul. Zabraniecką, aż do termicznego przetworzenia oraz wyprodukowania energii cieplnej i elektrycznej dla mieszkańców stolicy. Śmieciarki MPO Warszawa będą transportować odpady estakadą o długości 120 m. Trasa właśnie powstaje, a w najbliższych tygodniach realizowane będą prace nad jej nawierzchnią. Po dotarciu do hali rozładunku pojazdy zrzucą odpady do bunkra przez specjalne luki. Trwają prace nad ukończeniem konstrukcji stalowej dachu bunkra. Stamtąd odpady będą ładowane chwytakami do zsypów nowych linii K2 i K3. Następnie zostaną termicznie przetworzone, dzięki czemu wyprodukowana zostanie energia cieplna i elektryczna. Pozwoli to zaspokoić potrzeby kilkunastu tysięcy warszawskich gospodarstw domowych.

W drugim roku rozbudowy i modernizacji ZUSOK powstaje ścieżka, którą przejdą odpady w budynkach wyposażonych w nowe instalacje i najnowocześniejsze rozwiązania. Trwają budowlane roboty wykończeniowe, rozpoczęliśmy też prace technologiczne – informuje Henryk Mleczko, kierownik budowy.

Eko inwestycja

Rozbudowa i modernizacja ZUSOK to inwestycja kluczowa dla przyszłości Warszawy. Jej realizacja pozwoli ustabilizować stołeczny rynek odpadowy, co w efekcie wpłynie na stabilizację kosztów, które ponoszą wszyscy mieszkańcy. Instalacja przetworzy wyłącznie te odpady, których nie można poddać recyklingowi. Towarzyszyć będzie temu produkcja energii cieplnej i elektrycznej, które zasilą nawet kilkanaście tysięcy warszawskich gospodarstw domowych. Projekt realizowany jest w standardzie BAT, tj. w oparciu o najlepsze dostępne techniki. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2024 rok.