Prace montażowe

Po podpisaniu i wmurowaniu aktu erekcyjnego rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej kontynuowane są intensywne prace budowlane i montażowe, m.in. stalowej konstrukcji kotłów i ich części ciśnieniowej.

Po uroczystości podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego przy ul. Zabranieckiej równolegle kontynuowane są prace w różnych punktach inwestycji. Na estakadzie, która zapewni dojazd do hali wyładunku, prowadzone są roboty wykończeniowe. Na końcach dolano przyczółki, trwa przygotowanie powierzchni pod wykonanie izolacji, kap chodnikowych, wpustów i sączków instalacji odwodnieniowej, a także instalacji grzewczej. Trwają też prace związane z montażem konstrukcji stalowej kotłów, która osiągnęła pełną wysokość 37 metrów oraz rozpoczął się montaż części ciśnieniowej kotłów dla nowo tworzonych linii K2 i K3. W hali obróbki cieplnej ściany przekroczyły wysokość 9 metrów, a w miejscu docelowym znalazła się turbina. W budynku energetycznym prowadzone są prace wykończeniowe oraz murowanie i tynkowanie ścian.

Zakończono montaż schodów prefabrykowanych wewnątrz blisko 80-metrowego komina. Schody składają się z 420 stopni. W magazynie sortowni odpadów sfinalizowano montaż konstrukcji stalowej dachu. W kolejnym etapie zostanie położona blacha trapezowa, która będzie pokryta warstwą dachu zielonego. W budynku administracyjno-socjalnym wylano płytę oraz rozpoczęło się stawianie ścian i słupów do wysokości powyżej 20 metrów. Powstaje również portiernia nowego zakładu. Sukcesywnie wdrażane są jednocześnie prace związane z ułożeniem instalacji wodno-kanalizacyjnych, a wraz z postępem prac budowlanych i inżynieryjnych porządkowany jest teren, z którego usuwany jest ciężkie sprzęt. Aktualnie prace porządkowe trwają na terenie po rozbiórce placu składowego od strony północnej, przy tymczasowym magazynie odpadów. Wyrównywanie terenu, prace porządkowe i przygotowawcze pod przyszłe roboty drogowe ruszyły także w części do strony ulicy Zabranieckiej. W ich wyniku powstanie docelowy parking wraz z wewnętrznymi drogami dojazdowymi.