Ciąg dalszy prac przy Zabranieckiej…

Projekt rozbudowy ZUSOK przechodzi do kolejnego etapu realizacji. Trwają prace przygotowawcze związane z wykonaniem fundamentów pod konstrukcje wsporcze dla przenośnika odpadów do istniejącej linii K1 oraz płyty fundamentowej nowego komina.

Zostało wykonane palowanie, wylano beton podkładowy i odkuto głowice pali. Obecnie prowadzone są prace związane z izolacją (polegające na ułożeniu mat bentonitowych) oraz ze zbrojeniem, które zakończą się betonowaniem fundamentów. Na tym etapie następują także rozbiórki kolejnych obiektów oraz dostosowywanie istniejących dla zapewnienia ciągłej pracy instalacji podczas rozbudowy, a także przeniesienie układów dowozu i transportu odpadów. W efekcie tych działań możliwe będzie rozpoczęcie prac przy kolejnych obiektach.