Prace we wszystkich głównych punktach

Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 trwa na kilku płaszczyznach. Wykopy pod główne obiekty zostały zakończone, trwają prace fundamentowe. Na plac budowy dotarły również pierwsze elementy stalowej konstrukcji wsporczej kotłów.

Rozbudowa ZUSOK prowadzona jest przy zachowaniu dotychczasowej produkcji instalacji. Wykonawca, firma POSCO E&C, opracował i wdrożył zmieniony przebieg ścieżki technologicznej. Zorganizował także nowy magazyn składowania odpadów, wybudował taśmociąg oraz stanowisko do ważenia dostaw. Umożliwiło to wyburzenie starych budynków, w tym bunkra odpadów i otworzyło możliwość dalszej realizacji nowego projektu.

Prace na wszystkich frontach

Na placu budowy przy Zabranieckiej działa wiele specjalistycznych ekip. Ich pracę wspomaga dziesięć urządzeń dźwigowo-transportowych, służących do przemieszczania pionowego i poziomego materiałów budowlanych i konstrukcyjnych. Zakończono wykopy pod główne obiekty, a na dużej powierzchni trwają już prace fundamentowe. Ułożona została instalacja wodno-kanalizacyjna. Trwa zbrojenie fundamentu i wylewanie betonu w obrębie obiektów widocznych od strony ulicy Zabranieckiej – hali rozładunku i budynku administracyjno-socjalnego. W wykopie przygotowanym pod budynki cieplno-energetyczne ułożono instalację odgromową, zabezpieczającą przed negatywnym działaniem energii wyładowań atmosferycznych. Rozpoczęto montaż zbrojenia. Prace na tym odcinku wymagają dodatkowej ostrożności w związku z położonym już w 2021 roku ciepłociągiem południowym. Zaawansowane prace trwają także od strony północnej. Wykonawca postawił wszystkie na tym etapie ściany zewnętrzne oraz działowe hali żużla oraz przygotował budowlę do szalowania stropu. Hala żużla jest aktualnie najwyższym budynkiem na placu budowy – sięga niemal 9 metrów. Równolegle rozpoczął się kolejny etap prac przy centralnie położonej hali kotłów dla dwóch dodatkowych linii produkcyjnych. Na plac budowy dotarły pierwsze elementy stalowej konstrukcji wsporczej kotłów. Zespół mechaniczny będzie nadzorował jej montaż. W rozbudowanej i zmodernizowanej instalacji będzie również funkcjonowała sortownia odpadów. Trwają właśnie prace fundamentowe oraz wylewanie betonu podkładowego. Wkrótce rozpocznie się budowa bunkra oraz naziemnych części hali rozładunku i budynku administracyjno-socjalnego.