Rośnie nowy ZUSOK, czyli przyszłość zarządzania odpadami w stolicy

Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) na warszawskim Targówku jest na zaawansowanym etapie prac (w ostatnich tygodniach powstała konstrukcja estakady). To największa w kraju i kluczowa dla przyszłości stolicy inwestycja, dzięki której możliwe będzie ustabilizowanie gospodarki odpadowej poprzez termiczne przetworzenie zawartości „czarnych pojemników”.

Inwestycja rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie to jeden z filarów sprawnego i nowocześnie funkcjonującego miasta. Każdy miesiąc przynosi kolejne, coraz bardziej widoczne na placu budowy, zmiany.

W lipcu od strony zachodniej instalacji powstała konstrukcja estakady. Budowlę zaprojektowano tak, aby na niewielkiej powierzchni możliwy był bezpieczny i bezkolizyjny ruch pojazdów specjalistycznych, które muszą być ważone przed i po wyładunku odpadów. Estakada o długości ponad 100 metrów 90-stopniowym łukiem prowadzi w kierunku hali wyładunku. Obecnie kontynuowane są prace mostowe. Od strony ulicy Zabranieckiej widać budynek administracyjno-socjalny, halę rozładunku oraz bunkier na odpady. Ściany bunkra osiągnęły wysokość ponad 7 metrów. Równolegle w hali rozładunku powstaje strop.

Trwają również intensywne prace żelbetowe obejmujące trzon komina, który każdego dnia wzrasta o ok. 3 metry. Na teren budowy dostarczane są kolejne elementy kotła, który będzie sercem instalacji – mówi Marcin Sadura, Zastępca Dyrektora Działu Inwestycji i Rozwoju MPO Warszawa.

Nowy ZUSOK powstaje zgodnie ze standardem BAT (Best Available Techniques), czyli najlepszej dostępnej techniki. Dotyczy to zarówno rozwiązań inżynieryjnych, jak i oddziaływania inwestycji na otoczenie. Mimo trudnych i dynamicznie ewoluujących warunków geopolitycznych i ekonomicznych ZUSOK wciąż rośnie. Jest to pierwsza tego typu instalacja w Polsce, która przechodzi proces zaawansowanej rozbudowy i przemodelowania struktury technologicznej przy jej równoległym funkcjonowaniu. Kluczem do sukcesu jest współpraca, uwzględnienie ruchu ciągłego pracy zakładu w harmonogramie inwestycji oraz detaliczne planowanie wszelkich działań.

Rozbudowa i modernizacja ZUSOK zakończą się w 2024 roku. W rezultacie stolica będzie dysponować nowoczesną i całkowicie bezpieczną dla mieszkańców oraz otoczenia instalacją przygotowaną do termicznego przetwarzania ponad 300 tys. ton zmieszanej frakcji odpadów komunalnych rocznie.