Rozbudowa ZUSOK: kontynuacja prac i mock-up

Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku stale postępuje. Obecnie kontynuowane są prace, które rozpoczęto na przestrzeni ostatnich tygodni. Przy Zabranieckiej powstaje również mock-up, czyli ściana, której celem jest prezentacja materiałów wykończeniowych instalacji.

Rozbudowa ZUSOK nie zwalnia tempa, choć wymaga nieustannego wysiłku całego sztabu specjalistów. To inwestycja nietypowa w skali całego kraju. Wynika to z faktu, iż nie chodzi tu o budowę nowego obiektu, a o rozbudowę już istniejącego, który wciąż pracuje. To wymaga detalicznego planowania wszelkich działań.

Ostatnio wykonane zostały m.in. finalne prace w hali przygotowanej jako tymczasowy magazyn odpadów, w tym system czujników ppoż. w obrębie taśmociągu służącego do przenoszenia odpadów oraz instalacje elektryczne i oświetlenie. W ramach kolejnych etapów inwestycji przeniesione zostały wagi, ułożono ciepłociąg południowy, a także wykonano wentylację mechaniczną w wybranych obiektach – informuje Marcin Sadura, Zastępca Dyrektora Działu Inwestycji i Rozwoju w MPO Warszawa.

Obecnie trwa rozruch i regulacja przenośnika odpadów w ramach tymczasowego (zmienionego na czas rozbudowy) traktu ich dostawy do przetwarzania. Wykonano również fundamenty oraz stopy fundamentowe pod słupy konstrukcyjne hali dojrzewania żużla oraz wiaty magazynowej sortowni odpadów. Równolegle trwają też prace nad przygotowaniem ściany pokazowej, dzięki której możliwe będzie zaprezentowanie wszystkich materiałów wykończeniowych zastosowanych przy rozbudowie ZUSOK. Konstrukcja (mock-up) znajdować się będzie obok wag tymczasowych. Ściana powstanie w ramach 12 etapów technologicznych.