Trzon komina gotowy

Wakacje nie spowolniły tempa prac przy rozbudowie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku. Wykonawca zintensyfikował roboty, postawił trzon komina oraz poprowadził estakadę do hali wyładunku. Równolegle kontynuowano prace przy pozostałych obiektach.

Przy Zabranieckiej wzniesiono 72-metrowy trzon komina. To najwyższy obiekt nowego zakładu. Ekipa specjalistyczna weszła na fundament przygotowany dokładnie rok wcześniej i zastosowała metodę tzw. ślizgania, polegającą na stopniowym i ciągłym dolewaniu betonu do formy. Zastosowana technologia umożliwiła znaczne skrócenie czasu wykonania ścian komina. Prace prowadzono w cyklu całodobowym, każdej doby przybywało ok. 2,5–3 m budowli. Dzięki temu komin został postawiony w ciągu jednego miesiąca. W ciągu ostatnich miesięcy urosła nie tylko konstrukcja komina. Wysokość 20 metrów osiągnęły ściany bunkra odpadów. Trwają dostawy i montaż konstrukcji stalowej dla kotłów wchodzących w skład nowo budowanych linii termicznego przekształcania odpadów. Pod koniec sierpnia konstrukcja osiągnęła wysokość 26 m. Trwają również prace wykończeniowe w pomieszczeniach energetycznych, w tym instalacji uziemiającej. W hali wyładunku odpadów powstały podziemne zbiorniki wody przeciwpożarowej.

– W ostatnich tygodniach wykonano kolejne prace w ramach tego etapu budowy. Do hali wyładunku od strony zachodniej została doprowadzona estakada. Budowla o długości 100 m bezpiecznie poprowadzi ruch pojazdów specjalistycznych przed i po wyładunku odpadów. Wyzwaniem inżynieryjnym było wymodelowanie 10-procentowego spadku pierwszego przęsła, pomiędzy przyczółkiem i drugą podporą, oraz konstrukcji niosącej estakady o zakręcie pod kątem 98 stopni. W kolejnym etapie struktura żelbetowa estakady zostanie wypełniona betonem – mówi Marcin Sadura, zastępca dyrektora Działu Inwestycji i Rozwoju w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m.st. Warszawie.