ZUSOK coraz wyżej

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) trwa. Wykonawca postawił wszystkie ściany zewnętrzne i działowe hal obróbki żużla, a teraz przygotowuje się do szalowania stropu. Ten obiekt, o wysokości 9 m, do niedawna był najwyższy. W ostatnich dniach „wyprzedziła” go konstrukcja wsporcza kotłów, przygotowywana dla dwóch dodatkowych linii produkcyjnych. Na tym etapie montażu konstrukcja sięga 11 m, a docelowo – w najwyższym punkcie – osiągnie wysokość 40 m.

Jednym z kluczowych i najistotniejszych założeń projektu rozbudowy i modernizacji ZUSOK jest utrzymanie aktywności produkcyjnej obecnej instalacji. W praktyce oznacza to, że rozbudowywany zakład wciąż przetwarza odpady komunalne mieszkańców Warszawy. Właściwe prace budowlane, po okresie niezbędnych przygotowań, rozpoczęły się w kwietniu 2021 roku. W pełni rozbudowany i zmodernizowany ZUSOK rozpocznie pracę w 2024 roku.

Aktualny etap prac

Wykonawca zakończył wykopy pod kluczowe budynki. Na części z nich trwają lub zostały już sfinalizowane prace fundamentowe. Wkrótce rozpocznie się kolejny etap budowy bunkra do składowania odpadów oraz naziemnych części hali do rozładunku i estakady, a także budynku obsługi nowego ZUSOK. W rozległym wykopie w centralnej części inwestycji, przygotowanym pod budynki cieplno-energetyczne, położono instalację odgromową. Trwa tam także montaż zbrojenia. W centralnym fragmencie wykopu powstała dolna część fundamentu pod turbinę i generator oraz rozpoczęło się wykonanie słupów fundamentowych. Ruszył również kolejny etap wzmacniania ścian wykopu i stabilizowania podłoża, m.in. dzięki wykorzystaniu 280 betonowych pali. Przy budowie nowego ZUSOKU konieczne jest zastosowanie zaawansowanych technologii obudowy ścian wykopów, stalowych ścianek szczelnych, palisad oraz pojedynczych pali żelbetowych i betonowych, których do tej pory łącznie wykonano już blisko tysiąc.

Inwestycja jest skomplikowana w realizacji, jednak postępuje zgodnie z planem. Mamy do czynienia z obiektami połączonymi, które muszą być odpowiednio przygotowane: projektowo i wykonawczo. Naszym celem jest terminowe oddanie nowego ZUSOKU do użytku – mówi inż. Henryk Mleczko, kierownik budowy.

Zaawansowane są również prace od strony północnej. Wykonawca postawił wszystkie ściany zewnętrzne i działowe hal obróbki żużla, a teraz przygotowuje się do szalowania stropu. Ten obiekt, o wysokości 9 m, do niedawna był najwyższym z nowo budowanych, jednak w ostatnich dniach „wyprzedziła” go położona centralnie konstrukcja wsporcza kotłów, przygotowywana dla dwóch dodatkowych linii produkcyjnych. Na tym etapie montażu konstrukcja sięga 11 m, a docelowo – w najwyższym punkcie – osiągnie wysokość 40 m.

Rozpoczęcie montażu konstrukcji wsporczej kotłów spowodowało dla projektu rozbudowy ZUSOK przejście do kolejnego ważnego etapu, czyli wyjście ponad płytę fundamentową głównego obiektu. Dotychczas zmontowano elementy konstrukcji wsporczej o wadze 200 ton, tworzące szkielet o docelowej wadze 1700 ton – mówi Marcin Sadura, zastępca dyrektora Działu Inwestycji i Rozwoju Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie.

Codziennie montowane będą kolejne elementy konstrukcji, kotłów i urządzeń, a instalacja będzie „rosła”. Każdy tydzień otworzy nowe fronty dla montażu, przez co zwiększy się znacząco liczba wykwalifikowanych pracowników, biorących udział w procesie budowy. Niewielka powierzchnia, na której muszą być intensywnie prowadzone prace, powoduje skupienie różnego typu żurawi wieżowych i mobilnych.