ZUSOK coraz wyższy

ZUSOK zmienia się dynamicznie. Nowe obiekty Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych sięgnęły wysokości kilkunastu metrów. W wymiarze technologicznym zmiany również są znaczące. Powstające właśnie linie przetwarzania odpadów K2 i K3 pozwolą zagospodarować ok. 260 tys. ton odpadów w ciągu roku.    

Od strony ulicy Zabranieckiej powstaje hala rozładunku odpadów wraz z estakadą, które zostaną wykończone zielonym dachem i staną się ekologiczną wizytówką całej instalacji. W hali rozładunku odpadów wykonano prace fundamentowe oraz zbiornik wody procesowej. Trwa budowa zbiornika przeciwpożarowego, zbiornika wody surowej, podbudowy pod posadzkę na poziomie „0” oraz konstrukcji ścian parteru. Równocześnie powstają konstrukcje żelbetowe ścian nowego bunkra do przechowywania odpadów. Jedyna zachowana ściana starego bunkra została poddana rewitalizacji i wzmocnieniu w procesie torkretowania, czyli nałożenia siatki zbrojeniowej, a następnie betonu natryskowego.

Zakończono prace fundamentowe pod halę obróbki cieplnej i budynek energetyczny (system uzdatniania wody). W hali obróbki cieplnej rozpoczęło się również betonowanie, po uprzednim uzbrojeniu płyty fundamentowej. W budynku energetycznym ku końcowi zmierza stawianie konstrukcji ścian, prowadzone są prace zbrojarskie, szalowanie, trwa również wykonanie stropu na poziomie „0”. W ostatnich tygodniach wykonawca pracuje nad składaniem nowych linii technologicznych K2 i K3. Prowadzone są prace mechaniczne związane z konstrukcją kotłów. Odebrano zbiornik wody zasilającej (ZWZ), który zostanie umieszczony na konstrukcji stalowej pomiędzy kotłami linii K2 oraz K3. Zaawansowane są także prace nad halą dojrzewania żużla oraz wiatą magazynową sortowni. Strop hali jest na ostatnim etapie prac. Poza tym trwa wykonanie ścian z betonu architektonicznego na poziomie pierwszej kondygnacji. Wiata magazynowa jest obecnie najwyższym z nowych obiektów – wznoszone pod konstrukcję stalową ściany żelbetowe osiągnęły już wysokość 18 m.