Doświadczenie „Ekospalarni”

Niekonwencjonalny wygląd, imitujący układ pól uprawnych i inspirowany regionalnymi barwami. Liczne nagrody i wyróżnienia, przyznane na przestrzeni kilku lat. Nie chodzi o halę widowiskową, czy nowoczesny kompleks biurowy. Wszystko to dotyczy „Ekospalarni” w Krakowie, która idealnie wpisała się w lokalny krajobraz społeczny i gospodarczy. Dobro mieszkańców, ekologia i estetyka – rozbudowie warszawskiego Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) na Targówku towarzyszą podobne idee.

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) w Krakowie, nazywanego też „Ekospalarnią”, rozpoczęła się w 2013 roku. Ostatecznie obiekt oddano do użytku trzy lata później. Aktualnie w całym kraju nie ma instalacji tego typu o większej wydajności, ale po rozbudowie i modernizacji to właśnie stołeczny ZUSOK będzie przetwarzał najwięcej odpadów.

Termiczne zagospodarowanie w krakowskiej „Ekospalarni” odbywa się w sposób ciągły na dwóch równoległych liniach o wydajności nominalnej 15,5 tony na godzinę. Oznacza to, że w tamtejszym obiekcie można przetworzyć termicznie 700 ton odpadów na dobę (ok. 28 ton odpadów na godzinę). Roczna wydajność małopolskiej instalacji wynosi ok. 220 tys. ton. Warszawski ZUSOK zaś będzie w stanie przetworzyć ponad 300 tys. ton odpadów każdego roku. Dzięki wykorzystywanej w „Ekospalarni” technologii możliwy jest odzysk energii, która następnie przesyłana jest do sieci energii elektrycznej oraz cieplnej w procesie kogeneracji, który stanowi również bardzo istotny element w projekcie rozbudowy ZUSOK.

Technologia i bezpieczeństwo

Energia uzyskana ze spalania odpadów w ZTPO jest w znacznej części uznawana za energię odnawialną – krakowska „Ekospalarnia”, jako pierwszy tego typu zakład w Polsce, otrzymała tzw. Zielone Certyfikaty. Podobnie jak w przypadku rozbudowywanego warszawskiego ZUSOK technologia wykorzystywana w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie oparta jest o najlepsze dostępne technologie w standardzie BAT (ang. Best Available Technology). Te zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz wysokie standardy środowiskowe wykluczają możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko i okolicznych mieszkańców. Duże miasta potrzebują efektywnych instalacji termicznego przekształcania odpadów, a Kraków jest tego dobrym przykładem. Z roku na rok ilość wytwarzanych odpadów rośnie – ma to miejsce nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. W związku z tym, że do ZTPO przywożone są odpady nienadające się już do ponownego wykorzystania, to – gdyby nie trafiły do instalacji – musiałyby trafić na składowisko. Dzisiaj (dzięki ZTPO) zwozi się tam tylko kilka procent wytwarzanych w Krakowie odpadów.

Edukacja i otwartość

Instalacja w Małopolsce jest obiektem przyjaznym i otwartym na potrzeby okolicznych mieszkańców – pełni istotną rolę edukacyjną. Na terenie zakładu funkcjonuje specjalna ścieżka edukacyjna, przybliżająca najważniejsze części procesu termicznego przekształcania odpadów, a także uświadamiająca odwiedzającym, jak istotna jest prawidłowa organizacja systemu gospodarki odpadami w dużych miastach. Podobne rozwiązanie zastosowane zostanie w zmodernizowanym ZUSOK. Trasa ścieżki edukacyjnej przebiegać będzie przez cały zakład. Umożliwi to zwiedzającym zapoznanie się z kluczowymi elementami procesów technologicznych. Zwiedzanie obiektu ułatwią liczne przeszklenia, dzięki którym wizyta będzie bezpieczna i atrakcyjna nawet dla najmłodszych.