Aktualności

12.05.2023

Postępy w rozbudowie i modernizacji ZUSOK

Odpady zmieszane, pochodzące z gospodarstw domowych mieszkańców stolicy, są bezpiecznie utylizowane w Zakładzie Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku. Dodatkowo w procesie kogeneracji wytwarzana jest z nich „zielona” energia cieplna i elektryczna, przekazywana do sieci dystrybucyjnych....
20.04.2023

Powstają obiekty kubaturowe i sieci techniczne

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie osiągnęła punkt zwrotny. Na ukończeniu jest większość robót żelbetowych w obrębie głównych obiektów. Trwają prace związane z montażem konstrukcji stalowej hali kotła. Równolegle prowadzone są...
14.03.2023

Powstaje estakada ZUSOK

Prace nad rozbudową i modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych postępują. W najbliższych tygodniach położona zostanie nawierzchnia estakady, która umożliwi pojazdom bezpylnym Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie transport odpadów do bunkra. Kończy się kolejny etap...
6.02.2023

Podsumowanie rozbudowy ZUSOK w 2022 roku

2022 rok był kluczowy pod względem postępów w rozbudowie i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych („ZUSOK”) na warszawskim Targówku. Instalacja „rosła” w każdym miesiącu. Wmurowanie aktu erekcyjnego w październiku oraz grudniowy montaż walczaków, czyli najistotniejszych elementów...
19.01.2023

Kontynuacja prac przy Zabranieckiej

Prace przy rozbudowie i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku postępują harmonijnie i zgodnie z planem. Walczaki zostały umieszczone w docelowych miejscach, trwają roboty na najwyższym punkcie w trzonie komina, a nowy bunkier na odpady osiągnął...
22.12.2022

Montaż walczaków

Rozbudowywany i modernizowany przy ul. Zabranieckiej na warszawskim Targówku Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych pnie się w górę. Po październikowym wmurowaniu aktu erekcyjnego przyszedł czas na kolejny kluczowy moment dla całej inwestycji. Na placu budowy odbył...