Aktualności

15.11.2023

Finalizowanie prac budowlanych

Prace przy rozbudowie i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na warszawskim Targówku weszły w finalną fazę. Wykonawca równolegle realizuje ostatnie roboty budowlane, prowadzi intensywne prace wykończeniowe oraz mechaniczne. Poszczególne zadania realizują specjalistyczne...
16.10.2023

Montaż wkładów kominowych

Obok równolegle prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych w ramach rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku coraz więcej działań podejmowanych jest także w obszarze robót mechanicznych i elektrycznych. We wrześniu przeprowadzono również montaż...
13.09.2023

Postępy w realizacji inwestycji

Rozbudowa i modernizacja ZUSOK różni się od inwestycji typu greenfield. Prace realizowane w realiach czynnego zakładu wymagają umiejętnej koordynacji. Spośród obiektów dedykowanych do rozbiórki najdłużej przetrwała hala zaadaptowana na tymczasowy magazyn odpadów. W lipcu możliwe...
10.08.2023

Kluczowe prace mechaniczne zakończone

Kluczowy etap prac mechanicznych rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku został zakończony. Pozytywny przebieg próby ciśnieniowej obu nowych kotłów jest najważniejszym kamieniem milowym robót, realizowanych w ostatnich tygodniach...
12.07.2023

ZUSOK na półmetku 2023 roku

Minęło kolejne pół roku rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku. Realizacja tej inwestycji umożliwi zagospodarowanie ok. 300 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych rocznie w sposób bezpieczny dla mieszkańców i środowiska naturalnego....
12.06.2023

ZUSOK coraz wyższy

Na placu rozbudowy i modernizacji ZUSOK prowadzone są zaawansowane roboty wykończeniowe, montaż urządzeń, orurowania instalacji technologicznych, elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Ruszyły również przygotowania do rozbiórki dalszej części hali kompostowni. W hali rozładunku odpadów...