Finalizowanie prac budowlanych

Prace przy rozbudowie i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na warszawskim Targówku weszły w finalną fazę. Wykonawca równolegle realizuje ostatnie roboty budowlane, prowadzi intensywne prace wykończeniowe oraz mechaniczne. Poszczególne zadania realizują specjalistyczne firmy, zatrudniające ok. 900 osób. Inwestycja zostanie zakończona w 2024 roku.

Charakter realizowanych od 2021 roku prac przy ul. Zabranieckiej ewoluuje coraz bardziej. Roboty budowlane i mechaniczne, postępujące równolegle na terenie całego obiektu, wymagają logistyki. Dzięki niej możliwe jest zachowanie właściwej sekwencji czynności, które realizowane są na niewielkim terenie rozbudowy i modernizacji ZUSOK.

Trwają intensywne prace na wszystkich frontach, przy czym środek ciężkości przesunął się na montaż mechaniczny i instalacje elektryczne. Zmienia się tym samym struktura specjalistów. Zmniejsza się liczba budowlańców na rzecz mechaników, elektryków i automatyków – informuje kierownik budowy, Marek Szuta.

Spektakularnym wydarzeniem ostatnich tygodni była operacja wycofania z placu budowy największego żurawia wieżowego (Liebherr 550 EC-H o 50-metrowej długości wysięgnika), który przez ostatnie półtora roku był wykorzystywany przy montażu konstrukcji stalowej hali kotłów i hali oczyszczania spalin, skraplacza oraz przy montażu nowych kotłów. Żuraw był posadowiony na fundamencie hali kotłów i w toku prac został otoczony konstrukcją hali. Demontaż urządzenia, przeprowadzony pod koniec października, umożliwia domknięcie pokrycia dachu budynku.

Zaawansowane są prace elewacyjne z wykorzystaniem szkła i betonu architektonicznego w obrębie bunkra odpadów, hali wyładunku i kotłowni. Trwają roboty mechaniczne przy skraplaczach, kontynuowane są prace montażowe przy instalacjach kotłowych, a także w obrębie powstającej sortowni – wykonawcy linii sortowniczej przekazano teren pod instalacje urządzeń specjalistycznych. W obszarze obiektów dedykowanych obróbce żużla, w miejscu hal, które pełniły rolę magazynu tymczasowego odpadów, trwa wznoszenie ścian nowych budynków oraz etapowe wylewanie stropów. W efekcie w listopadzie możliwe będzie domknięcie dachu sortowni odpadów. W miejscach udostępnionych dla prac drogowych wprowadzana jest organizacja ruchu. Wiąże się to z wykonaniem sieci drogowej. Najbardziej zaawansowane są roboty drogowe od strony estakady (zachodnia część zakładu), gdzie położono już finalną warstwę nawierzchni. W listopadzie kluczowym zadaniem są roboty elektryczne, prowadzące do przełączenia zasilania na nowe transformatory zakładu.