Montaż wkładów kominowych

Obok równolegle prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych w ramach rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku coraz więcej działań podejmowanych jest także w obszarze robót mechanicznych i elektrycznych. We wrześniu przeprowadzono również montaż wkładów kominowych, który polegał m.in. na umieszczeniu przewodów kwasoodpornych.

Zaawansowanie rozbudowy i modernizacji ZUSOK szacowane jest obecnie na ponad 70%. Zakończono już prace dachowe na hali wyładunku i hali bunkra. 60% jego powierzchni przygotowano już pod zasiewy zielonych dachów. Na hali wyładunku zakończono wykonanie membrany izolacyjnej. Zaawansowane są prace wykończeniowe, polegające na montażu elewacji ze szkła i betonu architektonicznego. Front robót przesuwa się od strony zachodniej przez południową (od strony ulicy Zabranieckiej) na fasadę wschodnią. Rozpoczęto szklenie hali kotła. Zakończono również montaż głównej konstrukcji kotłów. Kontynuowane są prace przy pokryciu dachowym hali kotła. Intensywnie realizowane są prace elektryczne przy konstrukcji tras kablowych we wszystkich obiektach żelbetowych.

Obok wielu równolegle prowadzonych prac budowlanych i wykończeniowych coraz więcej działań podejmowanych jest w obszarze robót mechanicznych i elektrycznych, których w ZUSOK-u jest do wykonania wiele. Po dostawie transformatora trafo otworzył się front robót dla elektryków. Prace są prowadzone bardzo intensywnie, co wiąże się z zaangażowaniem ok. 900-osobowego zespołu pracowników – informuje Marek Szuta, kierownik budowy.

We wrześniu 2023 roku z sukcesem przeprowadzono operację montażu wkładów kominowych – w trzonie komina umieszczono trzy kwasoodporne przewody. Wprowadzono je od góry w 20-metrowych odcinkach, łączonych następnie wewnątrz komina w jeden przewód (w ten sposób wykonano trzy 80-metrowe przewody kominowe). Na kominie trwają prace wykończeniowe wewnątrz oraz te związane z wykonaniem pokrycia dachowego.