Aktualności

4.08.2021

Pierwsze fundamenty

Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku trwa. Właśnie zakończył się kolejny, niezwykle istotny, etap realizacji procesu inwestycyjnego – wylewanie betonu pod przenośnik odpadów oraz komin. Kolejny etap rozbudowy ZUSOK...
23.07.2021

Ciąg dalszy prac przy Zabranieckiej…

Projekt rozbudowy ZUSOK przechodzi do kolejnego etapu realizacji. Trwają prace przygotowawcze związane z wykonaniem fundamentów pod konstrukcje wsporcze dla przenośnika odpadów do istniejącej linii K1 oraz płyty fundamentowej nowego komina. Zostało wykonane palowanie, wylano beton...
25.06.2021

Centrum Informacyjne rozbudowy ZUSOK gotowe

Centrum Informacyjne rozbudowy Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku jest w pełni gotowe! Ostatnie elementy wyposażenia wnętrza dotarły na Zabraniecką, a na ścianie frontowej Centrum powstał mural, który odzwierciedla instalację po rozbudowie. Centrum Informacyjne rozbudowy...
9.06.2021

Prace rozbiórkowe oraz montażowe

Prace w związku z rozbudową i modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy Zabranieckiej stale postępują. Na prefabrykowanej, żelbetowej konstrukcji zamontowane zostały chłodnie wentylatorowe, które teraz są podłączane. Równolegle trwają rozbiórki oraz przygotowanie Centrum...
26.04.2021

ZUSOK dziś i jutro

Przez ostatnich kilkanaście lat warszawski Zakład Utylizacji Stałych Odpadów Komunalnych służył mieszkańcom, zagospodarowując część odpadów komunalnych. Jego możliwości są jednak nieadekwatne do potrzeb. Przyszedł czas na rozbudowę instalacji. Film „Warszawski ZUSOK –...
20.04.2021

Doświadczenie „Ekospalarni”

Niekonwencjonalny wygląd, imitujący układ pól uprawnych i inspirowany regionalnymi barwami. Liczne nagrody i wyróżnienia, przyznane na przestrzeni kilku lat. Nie chodzi o halę widowiskową, czy nowoczesny kompleks biurowy. Wszystko to dotyczy „Ekospalarni” w Krakowie, która idealnie wpisała się...