Aktualności

22.11.2022

Estakada zapewni dojazd do hali wyładunku – prace wykończeniowe

Sezon niekorzystnych warunków atmosferycznych wymaga odpowiedniego planowania i przygotowania podczas realizacji prac nad rozbudową i modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku. Trwają roboty inżynieryjne, mechaniczne i budowlane na różnych obiektach. Trwają prace związane...
26.10.2022

Prace montażowe

Po podpisaniu i wmurowaniu aktu erekcyjnego rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej kontynuowane są intensywne prace budowlane i montażowe, m.in. stalowej konstrukcji kotłów i ich części ciśnieniowej. Po uroczystości podpisania i wmurowania aktu...
5.10.2022

Wmurowanie aktu erekcyjnego

Rozbudowany i zmodernizowany Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na warszawskim Targówku rozpocznie pracę w 2024 roku. Inwestycja nie tylko usprawni stołeczny rynek gospodarki odpadami, ale również przybliży miasto do samowystarczalności energetycznej. We wtorek 4 października na placu budowy przy ul. Zabranieckiej...
14.09.2022

Trzon komina gotowy

Wakacje nie spowolniły tempa prac przy rozbudowie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku. Wykonawca zintensyfikował roboty, postawił trzon komina oraz poprowadził estakadę do hali wyładunku. Równolegle kontynuowano prace przy pozostałych obiektach. Przy...
11.07.2022

Powstają kolejne konstrukcje ZUSOK

Rozbudowa i modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na warszawskim Targówku weszła w kolejną fazę. Powstały już konstrukcje kluczowych obiektów, a wykonawca realizuje zaplanowane zadania budowlane, łącząc je z logistyką technologicznej części projektu. ZUSOK...