Aktualności

10.08.2023

Kluczowe prace mechaniczne zakończone

Kluczowy etap prac mechanicznych rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku został zakończony. Pozytywny przebieg próby ciśnieniowej obu nowych kotłów jest najważniejszym kamieniem milowym robót, realizowanych w ostatnich tygodniach...
12.07.2023

ZUSOK na półmetku 2023 roku

Minęło kolejne pół roku rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku. Realizacja tej inwestycji umożliwi zagospodarowanie ok. 300 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych rocznie w sposób bezpieczny dla mieszkańców i środowiska naturalnego....
12.06.2023

ZUSOK coraz wyższy

Na placu rozbudowy i modernizacji ZUSOK prowadzone są zaawansowane roboty wykończeniowe, montaż urządzeń, orurowania instalacji technologicznych, elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Ruszyły również przygotowania do rozbiórki dalszej części hali kompostowni. W hali rozładunku odpadów...
12.05.2023

Postępy w rozbudowie i modernizacji ZUSOK

Odpady zmieszane, pochodzące z gospodarstw domowych mieszkańców stolicy, są bezpiecznie utylizowane w Zakładzie Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku. Dodatkowo w procesie kogeneracji wytwarzana jest z nich „zielona” energia cieplna i elektryczna, przekazywana do sieci dystrybucyjnych....
20.04.2023

Powstają obiekty kubaturowe i sieci techniczne

Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie osiągnęła punkt zwrotny. Na ukończeniu jest większość robót żelbetowych w obrębie głównych obiektów. Trwają prace związane z montażem konstrukcji stalowej hali kotła. Równolegle prowadzone są...
14.03.2023

Powstaje estakada ZUSOK

Prace nad rozbudową i modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych postępują. W najbliższych tygodniach położona zostanie nawierzchnia estakady, która umożliwi pojazdom bezpylnym Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie transport odpadów do bunkra. Kończy się kolejny etap...