Kluczowe prace mechaniczne zakończone

Kluczowy etap prac mechanicznych rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku został zakończony. Pozytywny przebieg próby ciśnieniowej obu nowych kotłów jest najważniejszym kamieniem milowym robót, realizowanych w ostatnich tygodniach w warszawskim zakładzie.

W hali bunkra oraz w hali rozładunku odpadów finalizowane są prace elewacyjne oraz montaż fasady aluminiowo-szklanej. Trwa układanie instalacji z zakresu elektryki, zabezpieczenia przeciwpożarowego, systemów wentylacji i klimatyzacji. W trakcie montażu znajdują się też instalacje sprężonego powietrza oraz oczyszczania wody. Po zamontowaniu turbiny w maszynowni realizowane są prace związane z instalacjami pomocniczymi dla tego kluczowego urządzenia. Trwają roboty obejmujące podłączenie turbiny i instalacji skraplacza, prace przy montażu orurowania instalacji oraz tzw. etażerki, czyli podestów technicznych dla obsługi turbiny. Rozpoczęło się również szklenie budynku maszynowni. W budynku energetycznym trwa montaż transporterów, szaf elektrycznych i tras kablowych oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych. Ponadto realizowane są prace związane z układaniem instalacji przeciwpożarowych, sanitarnych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Inwestycja zostanie zakończona w 2024 roku

W hali kotła dla nowych linii przetwarzania odpadów, po przeprowadzonej z sukcesem próbie ciśnieniowej, prowadzony jest montaż urządzeń i rurociągów pomocniczych oraz kolejny etap wykonania izolacji kotłów linii K2 i K3. Na ukończeniu są prace nad systemem podawania odpadów i rusztu. W obrębie instalacji oczyszczania spalin trwają intensywne prace nad zakończeniem montażu konstrukcji stalowej. Po pozytywnych odbiorach ciężkiego montażu kontynuowane są roboty izolacyjne oraz montaż urządzeń i instalacji pomocniczych. W hali stabilizacji popiołów finalizowane są prace żelbetowe, co otwiera możliwość rozpoczęcia montażu mechanicznego, elektrycznego, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Zakończyły się prace mostowe na estakadzie prowadzącej do hali rozładunku odpadów. Na placu budowy, w miarę uwalniania przestrzeni, następuje zagospodarowanie terenu i prowadzone są prace drogowe, wykonywane są wagi samochodowe oraz myjka kół. Równocześnie realizowane są pierwsze zielone fragmenty dachów, przygotowywana jest również operacja „podnoszenia komina”, czyli umieszczenie w trzonie budowli wkładów kominowych.