ZUSOK na półmetku 2023 roku

Minęło kolejne pół roku rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku. Realizacja tej inwestycji umożliwi zagospodarowanie ok. 300 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych rocznie w sposób bezpieczny dla mieszkańców i środowiska naturalnego. Dotyczy to wyłącznie tej kategorii odpadów, której nie można poddać procesowi recyklingu. W pierwszym półroczu 2023 roku zakończono kilka ważnych etapów budowy. Inwestycja zostanie zakończona w przyszłym roku.

Prace nad rozbudową i modernizacją ZUSOK przy ul. Zabranieckiej rozpoczęły się dwa lata temu. Obecnie kontynuowane są we wszystkich obiektach. W hali rozładunku odpadów trwają roboty wykończeniowe oraz technologiczne. W czerwcu, po miesiącach ciężkiej pracy, osiągnięto kolejny kamień milowy. Wykonano próby ciśnieniowe dwóch nowych kotłów, a w hali obróbki cieplnej zakończył się montaż turbozespołu. Powstała także estakada, czyli 120-metrowa trasa, którą śmieciarki MPO będą dostarczać odpady do rozładunku. Trwają zaawansowane prace nad budową sortowni odpadów o wydajności rocznej 30 tys. ton odpadów z selektywnej zbiórki. Podczas przetwarzania odpadów w ZUSOK-u wytworzona zostanie jednocześnie energia elektryczna oraz energia cieplna dla miejskiej sieci ciepłowniczej i innych jednostek miejskich, w sumie ok. 25% zapotrzebowania. Na trzonie komina, który będzie najwyższym punktem instalacji, wykonano szklano-aluminiową elewację. Rozpoczęto zabezpieczenie ścian przed wnikaniem wody w głąb struktury. Kontynuowane są również prace specjalistyczne związane z układaniem warstw zielonych dachów na obiektach.

W ostatnim półroczu prowadzono również montaż mechaniczny instalacji oczyszczania spalin dla obu linii. Odbywał się głównie w sprefabrykowanych modułach, do których posadowienia użyto żurawi klasy do 800 ton. Instalacja oczyszczania spalin jest istotnym elementem układu, na który składają się m.in. absorbery i filtry workowe. Dzięki temu spełnione zostaną wszelkie normy – mówi Marcin Sadura, zastępca dyrektora Działu Inwestycji i Rozwoju w MPO Warszawa.

Ekologiczny ZUSOK

Rozbudowa i modernizacja ZUSOK na Targówku to inwestycja wyjątkowa w skali całej Polski. Nowy obiekt powstaje zgodnie ze standardami BAT (Best Available Techniques), czyli najlepszych dostępnych technik. Dotyczy to zarówno rozwiązań inżynieryjnych, jak i oddziaływania inwestycji na otoczenie. Zakład będzie bezpieczny ekologicznie. Zastosowane rozwiązania zminimalizują możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko naturalne. Na terenie obiektu pojawią się zielone dachy, które wspomogą retencję wód opadowych. Przez cały ZUSOK przebiegać będzie ścieżka edukacyjna, która umożliwi zwiedzającym zapoznanie się z procesem termicznego przetwarzania odpadów od wewnątrz.