ZUSOK coraz wyższy

Na placu rozbudowy i modernizacji ZUSOK prowadzone są zaawansowane roboty wykończeniowe, montaż urządzeń, orurowania instalacji technologicznych, elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Ruszyły również przygotowania do rozbiórki dalszej części hali kompostowni.

W hali rozładunku odpadów oraz w hali bunkra modernizowanego ZUSOK prowadzone są prace wykończeniowe – w ramach robót elewacyjnych trwa montaż płyt z betonu architektonicznego. W hali rozładunku rozpoczęły się również prace wykończeniowe wnętrz, m.in. izolacje termiczne, układanie okładziny z blachy trapezowej, malowanie i tynkowanie, a także wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych. Rozpoczęto również realizację systemu przeciwpożarowego oraz montaż orurowania wewnętrznego. Zakończono wykonanie płyty dolnej bunkra odpadów, w toku są prace wykończeniowe dachu i roboty elewacyjne. W systemie nowych suwnic trwa wykonywanie instalacji elektrycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, odpowiedzialnych za sprawność procesów technologicznych. W hali kotła nowych linii K2 i K3 największy nacisk położono na przygotowanie próby ciśnieniowej kotła. Skompletowano dostawy, prowadzono odbiory połączeń śrubowych, kontynuowano prace przy konstrukcji stalowej, pozostałych elementach kotłów, lejach załadowczych należących do systemu podawania odpadów i rusztu oraz mechanicznym systemie transportu popiołu z kotła. Trwa także montaż szybu windy wraz z klatką schodową. W hali oczyszczania spalin dla nowych linii K2 i K3 trwają dostawy i montaż konstrukcji stalowej oraz montaż urządzeń instalacji oczyszczania spalin. Wykonywano prace związane z posadowieniem komór filtrów workowych.

Prace wykończeniowe

W hali obróbki cieplnej zakończył się montaż turbozespołu, trwa montaż wymienników ciepła oraz rurociągów, podestów technicznych turbozepołu i instalacji elektrycznych. Kontynuowane są prace związane z montażem konstrukcji stalowej oraz instalacją odwodnienia dachu. Rozpoczęły się prace przy skraplaczu chłodzonym powietrzem. W budynku energetycznym zakończono prace wykończeniowe: tynkowanie i malowanie oraz roboty dachowe. Wykonano prace specjalistyczne związane z układaniem warstw w części dedykowanej na zielony dach. Kontynuowane są roboty w obrębie części technologicznej – w tym montaż urządzeń elektrycznych, a także instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacji i centralnego ogrzewania.

Estakada i trzon komina

Na trzonie komina zakończono dachowe prace wykończeniowe oraz rozpoczęto hydrofobizację ścian, tj. zabezpieczenie przed wnikaniem wody w głąb struktury ścian obiektu. W obrębie budynku administracyjnego prowadzone są prace wykończeniowe – montaż fasad szklanych, układanie instalacji elektrycznej, tynkowanie i malowanie. Trwają przygotowania do próby szczelności kanałów wentylacyjnych. Na estakadzie wykonano pierwszą warstwę nawierzchni asfaltowej i ułożono instalację przeciwoblodzeniową. Zakończono montaż bariero-poręczy ochronnych przy kapach chodnikowych estakady. W hali dojrzewania żużla od strony wschodniej realizowany jest montaż świetlików dachowych. Trwa budowa rampy najazdowej oraz hali od strony zachodniej. W hali sortowni odpadów zakończono konstrukcję węzła sanitarnego oraz sterowni. Poza tym wykonano stabilizację podbudowy posadzki. W ramach przygotowania dróg i zagospodarowania terenu rozpoczęto układanie podbudowy pod drogi od strony zachodniej, trwa wykonywanie sieci zewnętrznych – kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej, sieci przeciwpożarowej i sieci wodociagowej. Przygotowano również fundament pod myjkę kół samochodowych.