Postępy w realizacji inwestycji

Rozbudowa i modernizacja ZUSOK różni się od inwestycji typu greenfield. Prace realizowane w realiach czynnego zakładu wymagają umiejętnej koordynacji. Spośród obiektów dedykowanych do rozbiórki najdłużej przetrwała hala zaadaptowana na tymczasowy magazyn odpadów. W lipcu możliwe było jej wyburzenie. W tym miejscu stawiane są ściany ostatniego fragmentu nowej hali żużla. Równocześnie trwa wiele prac budowlanych i montażowych. Wykonawca coraz więcej uwagi koncentruje na działaniach mechanicznych.

Obecnie przy ul. Zabranieckiej intensywnie realizowane są prace w obrębie grupy hal obróbki żużla. W sierpniu zostały wykonane prace fundamentowe. Aktualnie wznoszone są ściany nowego obiektu. W sąsiedniej hali sortowni trwa wylewanie posadzek. Rozpoczęto również prace nad elewacją. Trwają roboty przygotowawcze, poprzedzające położenie betonu architektonicznego.

Coraz intensywniej skupiamy się na części mechanicznej projektu. Aktualnie przygotowujemy się do układania kolektorów. Z kolei dostawa i montaż transformatora otwiera nowy front dla robót elektrycznych, umożliwiając układanie instalacji wysokiego napięcia – mówi Marek Szuta, kierownik budowy.

Po zamontowaniu wielkogabarytowych elementów instalacji oczyszczania spalin możliwe było także sfinalizowanie montażu głównych dźwigarów konstrukcji nośnej dachu hali kotła. Po zamontowaniu ostatniego dźwigara rozpoczęło się przykrywanie połaci dachowej. Prace dachowe prowadzone są również na hali bunkra. W tym przypadku roboty weszły w fazę układania warstw zielonego dachu, którego docelowo będzie 20 tys. m2.

Na hali wyładunku, połączonej z częścią administracyjno-socjalną zakładu, trwają prace związane z wykonaniem elewacji z betonu architektonicznego od strony zachodniej oraz szkleniem fasad od strony południowej oraz wschodniej. Intensywne roboty realizowane są również w obrębie kilkudziesięciometrowego komina. Aktualnie przygotowywana jest operacja wprowadzenia do jego trzonu trzech kwasoodpornych przewodów kominowych. Będą one wprowadzane od góry, w formie 20-metrowych odcinków, łączonych następnie w jednolite przewody.