Kolejny etap rozbudowy ZUSOK

Wraz z rozpoczęciem 2024 roku przy ul. Zabranieckiej kontynuowane są prace nad rozbudową i modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. W ostatnim czasie zakończono montaż instalacji stabilizacji popiołów, w tym montaż konstrukcji stalowej silosów na popioły, cement oraz wapno, a także montaż siedmiu silosów o pojemności od 70 m3 do 220 m3.

Rozbudowa i modernizacja ZUSOK trwa. Na ukończeniu są prace związane z montażem fasady obiektów widocznych od strony ul. Zabranieckiej – elementy aluminiowo-szklane wraz z żaluzjami zamontowano na hali bunkra. Finalizowany jest także montaż elementów aluminiowo-szklanych na hali kotła oraz hali oczyszczania spalin.

Poza tym montowane są windy. W toku jest także montaż wind w trzonie komina oraz w budynku socjalnym sortowni odpadów. Wykonano montaże estakad pomiędzy obiektami, przez które będą prowadzone rurociągi i okablowanie do poszczególnych obiektów.

Wykonawca kontynuuje roboty dachowe na budynku hali dojrzewania żużla, hali obróbki cieplnej i budynku energetycznym, a także na hali zagospodarowania popiołów i pyłów. Równolegle prowadzone są intensywne prace w hali waloryzacji żużla. Trwa też montaż instalacji technologicznej, tj. przenośników systemu waloryzacji żużla oraz suwnicy konserwacyjnej oraz układanie instalacji przeciwpożarowych i elektrycznych. W hali wyładunku wykonano posadzkę. We wszystkich obiektach sukcesywnie montowane są bramy i drzwi.

Zgodnie z projektem rozbudowany i zmodernizowany ZUSOK będzie miał tzw. „zielone dachy”. Przewidziano 20 tys. m2 zieleni dachowej. Ostatnia warstwa – substrat, który jest podłożem dla roślin – została  ułożona na hali dojrzewania żużla, sortowni odpadów i na budynku ciepłowniczym. Kolejne prace przy zielonych dachach zostaną wznowione w kolejnych tygodniach.