Postępy przy Zabranieckiej

Zakończenie 2021 roku stało pod znakiem dalszego rozwoju prac nad rozbudową i modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku. Noworoczny okres to przede wszystkim kontynuacja prac na wielu polach przy jednoczesnym funkcjonowaniu obecnego Zakładu.

Rozwój prac nad rozbudową i modernizacją instalacji przy Zabranieckiej wymagał przeprowadzenia wyburzeń rampy rozładunkowej i ściany zewnętrznej, elementów żelbetowych, konstrukcji oraz fundamentów bunkra odpadów. Równolegle wykonane zostały wykopy oraz wzmocnienia pod halę kotła. Kontynuowane są także prace przy fundamencie i konstrukcji wsporczej hali instalacji oczyszczania spalin. Dodatkowo na plac budowy został wprowadzony dźwig wieżowy, który jest wykorzystywany do robót konstrukcyjnych przy wznoszeniu m.in. hali wyładunku, magazynów, warsztatu i nowego budynku administracyjnego.