PYTANIA O ZUSOK

Rusza cykl „PYTANIA O ZUSOK”. Sukcesywnie na stronie internetowej pojawiać się będą odpowiedzi na najczęściej poruszane przez mieszkańców w ramach spotkań czy stoiska informacyjnego kwestie związane z modernizacją warszawskiego Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. Pytania można przesyłać także za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej lub na adres mailowy info@eko-impuls.pl

CZY ZUSOK BĘDZIE BEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA I OTOCZENIA?

Zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz narzucone wysokie standardy środowiskowe wykluczają jakąkolwiek możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko i otoczenie. Wielkość emitowanych zanieczyszczeń przez funkcjonujące w krajach europejskich tego typu obiekty, na których ma być wzorowana warszawska instalacja, są znacząco niższe od regulowanych prawem norm emisyjnych. Standardy emisji zmodernizowanego ZUSOK przedstawia poniższa tabela. Ostatecznie do atmosfery trafią oczyszczone spaliny, które biorąc pod uwagę stan powietrza znajdującego się w otoczeniu obiektu, będą znacząco od niego czystsze

Spaliny wylotowe oczyszczane będą dzięki zastosowaniu półsuchego systemu oczyszczania. Jest to technologia, która nie generuje ścieków a pozwala na osiągnięcie bardzo wysokich efektów jakościowych, porównywalnych z metodami mokrego oczyszczania spalin.