Rada Społeczna

W ramach otwartego dialogu ze społecznością lokalną prowadzonego w związku z realizacją inwestycji modernizacji i rozbudowy Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. powołało Radę Społeczną. W jej skład wchodzą przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych,  przedstawiciele mieszkańców, organizacji pozarządowych oraz lokalni liderzy opinii i eksperci. Organ ma charakter doradczy i konsultacyjny. Posiedzenia rady służą wymianie rzetelnych informacji, są miejscem dyskisji na temat prowadzonej inwestycji.

Przewodniczący Rady Społecznej – Maciej Wyszyński
e-mail: mwyszynski@radny.um.warszawa.pl
tel. 663 536 950

Sekretarz Rady Społecznej – Wojciech Jakubczak
e-mail: wojciech.jakubczak@mpo.com.pl
tel. 22 3910 234