Kontynuacja prac przy Zabranieckiej

Prace przy rozbudowie i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na Targówku postępują harmonijnie i zgodnie z planem. Walczaki zostały umieszczone w docelowych miejscach, trwają roboty na najwyższym punkcie w trzonie komina, a nowy bunkier na odpady osiągnął finalną wysokość 32 metrów.

W hali rozładunku odpadów przy Zabranieckiej trwają dostawy i montaż konstrukcji stalowej dachu oraz prace żelbetowe związane z wykonaniem zsypów do bunkra – ZUSOK po rozbudowie będzie wyposażony w dziesięć stanowisk zsypowych. Nowy bunkier na odpady osiągnął docelową wysokość 32 metrów (w najwyższym punkcie bez attyki). Trwają przygotowania do montażu belek prefabrykowanych stanowiących konstrukcję dachu. Będą to 23 elementy – belki strunobetonowe, inaczej zwane dźwigarami sprężonymi, każda o wadze ok. 30 ton. W hali kotłów nowo budowanych linii K2 i K3 zostały umieszczone w miejscach docelowych dwa walczaki, czyli zbiorniki, w których woda jest zamieniana w parę wodną, odprowadzaną do turbiny zasilającej generator do produkcji energii elektrycznej.

Cieszy mnie i doceniam stan realizacji projektu. Wykonaliśmy kolejny krok milowy, jakim było zamontowanie walczaków. Robimy wszystko, co w naszej mocy, dla dobra projektu i mieszkańców Warszawy. Bardzo ważnym etapem będzie próba ciśnieniowa, którą przeprowadzimy wiosną 2023 roku – informuje Tony Kang, szef polskiego oddziału POSCO E&C.

W hali obróbki cieplnej zamontowano suwnicę konserwacyjną dla turbozespołu. Do połowy stycznia 2023 roku potrwają dostawy i montaż elementów dachu, a także zbrojenie i betonowanie stropodachu maszynowni. Prace w trzonie komina prowadzone są w jego najwyższym punkcie. Zakończyły się dostawy i montaż konstrukcji stalowej obudowy podestu technicznego, rozpoczynają się prace związane z wykonaniem elewacji aluminiowo-szklanej u szczytu komina.Bryła budynku sortowni systematycznie przyrasta od strony wschodniej, przesuwając się w kierunku tymczasowego magazynu odpadów. Trwa montaż ściany zewnętrznej żelbetowej oraz montaż konstrukcji połaci dachowowej. Rozpoczęło się także wykonanie podziemnych zbiorników technologicznych.