Podsumowanie rozbudowy ZUSOK w 2022 roku

2022 rok był kluczowy pod względem postępów w rozbudowie i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych („ZUSOK”) na warszawskim Targówku. Instalacja „rosła” w każdym miesiącu. Wmurowanie aktu erekcyjnego w październiku oraz grudniowy montaż walczaków, czyli najistotniejszych elementów nowych kotłów, stały się zwieńczeniem całego roku. ZUSOK będzie gotowy w 2024 roku.

Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej działa od ponad 20 lat. Rozpoczęta dwa lata temu rozbudowa i modernizacja instalacji jest odpowiedzią na rosnące potrzeby miasta w zakresie gospodarowania odpadami. Dzięki inwestycji obiekt będzie w stanie przetworzyć ok. 300 tysięcy ton zmieszanych odpadów komunalnych, co finalnie pozwoli ustabilizować stołeczny rynek. Jednocześnie zmodernizowany zakład będzie w stanie wyprodukować energię elektryczną oraz cieplną, które zasilą miejską sieć. Nowy ZUSOK stanie się największą instalacją termicznego przetwarzania odpadów w Polsce. Obiekt będzie gotowy w 2024 roku.

I kwartał 2022 roku

Jedną z najistotniejszych realizacji pierwszych miesięcy ubiegłego roku było przygotowanie i montaż stalowej konstrukcji wsporczej kotłów nowych linii transportowania odpadów. Po zakończeniu licznych prac fundamentowych (m.in. hali rozładunku odpadów oraz hali dojrzewania żużla) trwały intensywne wykopy i wylewanie fundamentów (m.in. pod sortownię odpadów).

II kwartał 2022 roku

Od strony ul. Zabranieckiej powstały obiekty, które będą wizytówką całej inwestycji, m.in. hala wyładunku odpadów oraz estakada z podporami. Wykonane zostało zbrojenie oraz deskowanie ścian i słupów. Rozpoczęły się również roboty ziemne pod podpory estakady, a także zbrojenie fundamentów. Słupy pierwszej kondygnacji przekroczyły wysokość pięciu metrów, trwało wykonanie stropu. Nowy bunkier odpadów zyskał instalację podposadzkową i uziemiającą.

III kwartał 2022 roku

W hali obróbki cieplnej przeznaczonej na turbozespół (generator z turbiną do produkcji prądu) wykonano m.in. słupy konstrukcyjne. Rozpoczęły się prace zbrojarskie. W budynku energetycznym zakończono budowę ścian, słupów żelbetowych oraz płyty fundamentowej. Ściany bunkra osiągnęły wysokość ponad 7 metrów. Przy Zabranieckiej wzniesiono także 72-metrowy trzon komina. To najwyższy obiekt nowego zakładu.

W lipcu od strony zachodniej instalacji powstawała konstrukcja estakady. Budowlę zaprojektowano tak, aby na niewielkiej powierzchni możliwy był bezpieczny i bezkolizyjny ruch pojazdów specjalistycznych, które muszą być ważone przed i po wyładunku odpadów. Estakada o długości ponad 100 metrów 90-stopniowym łukiem prowadzi w kierunku hali wyładunku – wyjaśnia Marcin Sadura, zastępca dyrektora Działu Inwestycji i Rozwoju MPO Warszawa.

IV kwartał 2022 roku

Po podpisaniu i wmurowaniu aktu erekcyjnego inwestycji kontynuowano prace budowlane i montażowe. Kontynuowano roboty wykończeniowe na estakadzie, prowadzono także prace związane z montażem konstrukcji stalowej oraz części ciśnieniowej kotłów dla nowo tworzonych linii K2 i K3. W grudniu na placu budowy odbył się montaż walczaków, 15-tonowych zbiorników, które będą „sercem” zmodernizowanej instalacji na Targówku. Każdy z tzw. walczaków, czyli cylindrycznych zbiorników, ma 8,7 m długości i 1,7 m średnicy. Całkowita pojemność jednego takiego zbiornika to 17 tys. litrów. Walczak to urządzenie, w którym para oddzielana jest od wody, a następnie kierowana na turbinę, napędzającą produkcję energii elektrycznej i ciepła.