Praca na „żywym organizmie”

Na przestrzeni ostatnich tygodni kontynuowane są prace rozbiórkowe oraz przygotowawcze pod kolejne etapy inwestycji rozbudowy i modernizacji warszawskiego Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. Jednocześnie ZUSOK pozostaje stale funkcjonującą instalacją.

Minione tygodnie przyniosły znaczne postępy na placu budowy przy ul. Zabranieckiej. Kontynuowane są m. in. wyburzenia (rozbiórka ścian zewnętrznych i sklepienia, demontaż konstrukcji i elementów żelbetowych) w starym bunkrze, wykonanie tunelu kablowego oraz prace przy hali dojrzewania żużla. Ponadto rozpoczęto wyburzenie rampy rozładunkowej i rozszerzono zakres prac przy fundamencie przyszłej sortowni odpadów.

Listopad upływa pod znakiem prac prowadzonych w wielu punktach budowy równocześnie. Zgodnie z planem kontynuujemy skomplikowany proces rozbiórki bunkra. Wymagało to współpracy z alpinistami, którzy przygotowali front robót dla ciężkiego sprzętu. Przygotowujemy teren pod fundament kotłowni i turbozespołu. Wkrótce rozpoczniemy palowanie pod halę kotła i halę oczyszczania spalin linii 2 i 3. Warto pamiętać, że rozbudowę i modernizację ZUSOK prowadzimy w obecności czynnego procesu technologicznego – mówi Agata Majcher z POSCO E&C, firmy realizującej inwestycję rozbudowy ZUSOK.

ZUSOK wciąż pracuje

Kluczową i niecodzienną okoliczność stanowi fakt, że rozbudowa dotyczy pracującej instalacji. Poszczególne czynności budowlane muszą zatem być dostosowane do funkcjonowania zakładu i odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Rozbudowa działających obiektów to zupełnie inna specyfika pracy. Połączenie nowych elementów instalacji z istniejącą infrastrukturą wymaga przygotowania szczegółowego planu kolejności prac. Nadzorowanie takiej inwestycji w dużej mierze polega na przewidywaniu potencjalnych komplikacji i podejmowaniu odpowiednich działań. Najważniejsze jest dla nas zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, sprzętu oraz ciągłości prac – mówi inż. Marcin Sadura, Zastępca Dyrektora Działu Inwestycji i Rozwoju Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie.

Modernizacja istniejącego obiektu wymaga także perfekcyjnej organizacji przestrzeni. Teren prac jest ograniczony nie tylko granicami działki, ale także istniejącymi już w jej obrębie budynkami i obiektami. Zarządzanie terenem musi zatem uwzględniać przemyślane składowanie materiałów, logistykę dostaw, zapewnienie ciągów komunikacyjnych dla maszyn, transportu, jak również pracowników – tych uczestniczących w budowie oraz pracujących w samej instalacji. Inwestycja to także wyzwanie pod kątem zgrania działań zespołów podwykonawczych.