Warszawski ZUSOK po modernizacji będzie nowoczesną instalacją do odzysku surowców i energii z odpadów. Projekt stanowi ekologiczny impuls (EKOIMPULS) na rzecz efektywnego wykorzystania odpadów.

W Warszawie każdego roku powstaje ponad 700 tys. ton śmieci. Zmodernizowany ZUSOK przekształci odpady w prąd i ciepło – energię tak potrzebną rozwijającej się metropolii.

Tramwaj jest na prąd. Prąd jest ze śmieci. Dzięki ZUSOK wyrzucane przez mieszkańców odpady stanowią źródło użytecznej energii.

Aktualności

23.05.2018
Specjalne punkty informacyjne były okazją do uzyskania przez mieszkańców informacji na temat  rozbudowy Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. Po otwartych spotkaniach z mieszkańcami i posiedzeniach Rady Społecznej, mobilne punkty informacyjne...
07.05.2018
Rusza cykl mobilnych punktów informacyjnych poświęconych rozbudowie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. Przedstawiciele inwestora oraz eksperci spotkają się z mieszkańcami Targówka, Rembertowa i Pragi-Południe. Punkty informacyjne stanowić...
06.02.2018
Jakość powietrza to dzisiaj jeden z głównych problemów cywilizacyjnych, a zabiegi o jej poprawę stanowią istotne wyzwanie. Dzięki zaawansowanym technologiom instalacje do odzysku energii z odpadów są bezpieczne dla otoczenia...
19.01.2018
W Polsce w ostatnich latach powstało 6 nowoczesnych instalacji do odzysku energii z odpadów. Realizowane są kolejne tego typu projekty. Inwestycje podsumowuje portal spalarnie-odpadow.pl. Zapraszamy do lektury artykułu pod linkiem....

O Projekcie

Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) zlokalizowany jest przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie, na terenie dzielnicy Targówek. ZUSOK funkcjonuje od 2001 roku jako wielofunkcyjna instalacja odzysku, której elementem jest sortownia oraz instalacja termicznego przekształcania.

Jak funkcjonował będzie zmodernizowany i rozbudowany ZUSOK?

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

czyli instalacja do odzysku surowców i energii z odpadów

100 tys.
co najmniej tyle MWh energii elektrycznej powstanie w ciągu roku z odpadów dzięki nowoczesnej instalacji
305 200
ton małocennych surowcowo odpadów rocznie instalacja przekształcać będzie w energię
24
godziny na dobę pracować będzie obiekt, wytwarzając prąd i ciepło z odpadów
3
linie termicznego przekształcania zapewniać będą ciągłość pracy instalacji do odzysku energii, dzięki czemu instalacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego miasta
100 tys.
ton żużla powstanie rocznie w procesie spalania; po waloryzacji żużel może zostać wykorzystany w budownictwie drogowym
200 tys.
co najmniej tyle MWh ciepła każdego roku popłynie do mieszkańców Warszawy z wyrzucanych przez nich odpadów

Dla Warszawy

Odpady stanowią źródło cennych surowców. Śmieci, które nie nadają się do ponownego wykorzystania w procesach recyklingu, stanowią natomiast pokłady energii. Tę energię odzyskamy dla mieszkańców Warszawy.

Materiały edukacyjne

Jak dbać o środowisko i mądrze wykorzystywać odpady? Znalezienie odpowiedzi na to i wiele innych pytań ułatwią materiały edukacyjne dedykowane m.in. dzieciom, młodzieży i nauczycielom. Tajniki ekologii poprzez zabawę pomaga zgłębiać nasz EKOBOHATER.

Kalendarium

PUNKT INFORMACYJNY DOT. ROZBUDOWY ZUSOK

21/05/2018

Targówek, ul. Kondratowicza 20, godz. 12.00-17.30

Kalendarium

PUNKT INFORMACYJNY DOT. ROZBUDOWY ZUSOK

18/05/2018

Praga-Południe, ul. Grochowska 274, godz. 12.00-17.30

Kalendarium

PUNKT INFORMACYJNY DOT. ROZBUDOWY ZUSOK

17/05/2018

Targówek, ul. Kondratowicza 20, godz. 12.00-17.30

Kalendarium

PUNKT INFORMACYJNY DOT. ROZBUDOWY ZUSOK

16/05/2018

Rembertów, al. Gen. Chruściela 28, godz. 12.00-17.30

Kalendarium

DZIEŃ ZIEMI

22/04/2018

Kalendarium

POSIEDZENIE RADY SPOŁECZNEJ

04/04/2018

ZUSOK, ul. Zabraniecka 2, godz. 17

Masz pytania?

Czekamy na Twoje pytania i uwagi dotyczące realizowanej inwestycji. Możesz je przesłać za pomocą formularza.

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
w m. st. Warszawie Sp. z o.o.

ul. Obozowa 43, Warszawa 01-161

 

Kontakt z inwestorem projektu:

tel. 22 3910 104

mpo@mpo.com.pl

 

Kontakt w sprawie działań informacyjno-edukacyjnych:

tel. 22 391 02 34 wew. 234

info@eko-impuls.pl