Warszawski ZUSOK po modernizacji będzie nowoczesną instalacją do odzysku surowców i energii z odpadów. Projekt stanowi ekologiczny impuls (EKOIMPULS) na rzecz efektywnego wykorzystania odpadów.

W Warszawie każdego roku powstaje ponad 700 tys. ton śmieci. EKOIMPULS przekształci odpady w prąd i ciepło – energię tak potrzebną rozwijającej się metropolii.

Tramwaj jest na prąd. Prąd jest ze śmieci. Dzięki EKOIMPULSOWI wyrzucane przez mieszkańców odpady stanowią źródło użytecznej energii.

Aktualności

27.04.2017
Reporterka Radia Eska wzięła udział w ekolekcjach odbywających się w Szkole Podstawowej nr 42.  Na spotkaniu z dziećmi nie mogło zabraknąć także EKOBOHATERA. Podczas 5 lekcji, w grze prowadzonej pod okiem...
27.04.2017
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania rozpoczęło program ekologicznych zajęć edukacyjnych „Jak zostać EKOBOHATEREM?” dedykowany szkołom i przedszkolom na terenie Targówka,  Rembertowa i Pragi-Południe. Pierwsze ekolekcje odbyły się w Szkole Podstawowej...
27.03.2017
W dniu 23 marca 2017 roku odbyły się kolejne spotkania informacyjne dotyczące projektu modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych. Przedstawiciele inwestora gościli w Urzędzie Dzielnicy Rembertów...
06.03.2017
EkoBohater odwiedzi szkoły i przedszkola. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania rozpoczyna program ekologicznych zajęć edukacyjnych „Jak zostać ekobohaterem?” dedykowany placówkom na terenie Targówka, Rembertowa i Pragi-Południe. Podczas spotkań z EkoBohaterem...
02.03.2017
Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność  Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 2022. Sejmik Województwa zaskarżył decyzję Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Decyzja Wojewody nie przerwała prac...

O Projekcie

Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) zlokalizowany jest przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie, na terenie dzielnicy Targówek. ZUSOK funkcjonuje od 2001 roku jako wielofunkcyjna instalacja odzysku, której elementem jest sortownia oraz instalacja termicznego przekształcania.

EKOIMPULS

czyli instalacja do odzysku surowców i energii z odpadów

100 tys.
co najmniej tyle MWh energii elektrycznej powstanie w ciągu roku z odpadów dzięki nowoczesnej instalacji
305 200
ton małocennych surowcowo odpadów rocznie instalacja przekształcać będzie w energię
24
godziny na dobę pracować będzie obiekt, wytwarzając prąd i ciepło z odpadów
3
linie termicznego przekształcania zapewniać będą ciągłość pracy instalacji do odzysku energii, dzięki czemu instalacja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego miasta
100 tys.
ton żużla powstanie rocznie w procesie spalania; po waloryzacji żużel może zostać wykorzystany w budownictwie drogowym
200 tys.
co najmniej tyle MWh ciepła każdego roku popłynie do mieszkańców Warszawy z wyrzucanych przez nich odpadów

Dla Warszawy

Odpady stanowią źródło cennych surowców. Śmieci, które nie nadają się do ponownego wykorzystania w procesach recyklingu, stanowią natomiast pokłady energii. Tę energię odzyskamy dla mieszkańców Warszawy dzięki EKOIMPULSOWI.

Materiały edukacyjne

Jak dbać o środowisko i mądrze wykorzystywać odpady? Znalezienie odpowiedzi na to i wiele innych pytań ułatwią materiały edukacyjne dedykowane m.in. dzieciom, młodzieży i nauczycielom. Tajniki ekologii poprzez zabawę pomaga zgłębiać nasz EKOBOHATER.

Kalendarium

EKOLEKCJE Z EKOBOHATEREM – SP 312

17/05/2017

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 312 od godz. 9

Kalendarium

EKOLEKCJE Z EKOBOHATEREM – SP 285

16/05/2017

Zajęcia Szkole Podstawowej nr 285 od godz. 10

Kalendarium

EKOLEKCJE Z EKOBOHATEREM – SP 246

15/05/2017

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 246 od godz. 10

Kalendarium

EKOLEKCJE Z EKOBOHATEREM – SP 114

11/05/2017

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 114 od godz. 9

Kalendarium

EKOLEKCJE Z EKOBOHATEREM – SP 42

26/04/2017

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 42 od godz. 10

Kalendarium

EKOLEKCJE Z EKOBOHATEREM – SP 206

25/04/2017

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 206 od godz. 9

Masz pytania?

Czekamy na Twoje pytania i uwagi dotyczące realizowanej inwestycji. Możesz je przesłać za pomocą formularza.

Kontakt

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
w m. st. Warszawie Sp. z o.o.

ul. Obozowa 43, Warszawa 01-161

 

Kontakt z inwestorem projektu:

tel. 22 3910 104

mpo@mpo.com.pl

 

Kontakt w sprawie działań informacyjno-edukacyjnych:

tel. 22 391 02 34 wew. 234

info@eko-impuls.pl